Google+ Followers

сряда, 2 април 2014 г.

СЯНКАТА НА ГЕНИЯ

 

      "Позволявайки на неравенството да метастзира без ограничения,Америка избира пътя на разрушението на социалния капитал,дори пътя на социалния конфликт"


      "Някои идеи преобръщат мисленето,но при повечето случаи обществената промяна и промяната в убежденията става бавно"      "Фактът,че хората на върха могат да формират възприятията,е сериозен аргумент срещу идеята,че никой не контролира еволюцията на идеите"                                                                                   Джоузеф Стиглиц-икономист ,лауреат на Нобелова награда по икономика, преподавател в Колумбийския университет на САЩ,председател на Съвета икономическите съветници на президента Клинтън,главен икономист на СВЕТОВНАТА БАНКА 

       Новоизлюпените "комунисти, социалисти-капиталисти" днес се прегърнаха с тези, против които бащите им се бореха за доброто на народите и така се изхрачиха шумно на гроба  им с нескопосаната "неолиберална теория" на капитализма! Независимо, че   заедно с наследниците на тия, които горяха трудовете му от простотия и невежество по площадите на Германия в миналото и го  захвърлиха безмисловно на бунището на историята днес,  няма как да се разграничим от неговите прозрения. Той си остава Гений, открил и посочил експлоатацията на човека и основния механизъм за натрупване  богатството  на капитала, колкото и отвратително да звучи това в ушите на последния. Дори сън го не хваща. Напълно естествена е глупавата му съпротива и бяс  срещу този Коперник и неговите последователи!........Ние сме простосмъртни  пленници на парите му и това замъглява мозъкът ни.  Волю или неволю такива начетени икономисти като Стиглиц  стигат до прозрения близки до онези, до които  Геният е достигал век преди това. Вижда се още, че този икономист много вещо отчита допълнително онези  метаморфози, през които е минал капиталът през този продължил, повече от век период от време. Как през  този вековен период е добавил  към старите и  нови похвати и механизми за извличане на печалба, оформяйки съвременното си ново, модерно лице. Естествено е, че тези подробности Геният не би могъл да предвиди и посочи, както например Циолковски навремето  не би могъл да посочи точната конструкция на ракетния двигател и неговото модернизиране.

         Ако Маркс откри и доказа основния механизъм за извличане на богатство посредством трудовата експлоатация на пролетариата   от капитала в края на ХIX и началото на XX в., то без да отрича този механизъм като съществуващ и днес, Стиглиц много подробно допълва това откритие и с други по-модерни, разнообразни похвати  за присвояване от капитала на  незаработено  богатство, което нарича  " ренти". Изземвайки го с помощта на тях от благото, което цялото общество създава,капиталът разширява и затвърждава още по-успешно свирепата си експлоатация, вече не само на работниците, но и на цялото останало общество......Нещо повече,усилил и затвърдил така икономическата си мощ, вече много леко установява и неконтролируемата си политическа хегемония над обществото,формирайки  идеи в съзнанието на последното, единствено работещи в угода на неговия паразитизъм !  Тези "иновации" на капитала, родили  се през изтеклия период, доста разнообразни, по-съвършени, по-невидими и доста по-елегантни се приемат с абсолютна убеденост като "естествени" и "законни" от обществото  благодарение на професионално  отработения и контролиран от капиталът така наречен " маркетинг на идеите" .Стиглиц пише за него следното:

         "Фактът, че 1% формира така успешно обществените възприятия, показва колко податливи на въздействие са убежденията. Когато хората участват в това, ние  го наричаме "промиване на мозъци" и " пропаганда"!
         "По-важното обаче е, че ако стоките могат да се продават, същото може да се каже и за идеите, и по-конкретно за онези идеи, които укрепват политическите позиции!"
            "..................съществува битка на идеи - какъв тип общество, какъв тип политика са най-подходящи за ПОВЕЧЕТО ГРАЖДАНИ- и че тази битка се възприема като опит да се убеди всеки,че онова,което е добро за единия процент,онова,за което са загрижени и желаят хората на върха,е добре и за всички останали : по-ниски данъчни ставки за онези от върха,намаляване на дефицита и отслабване на ролята на държавата."

          Нещо повече той констатира, че докато капиталът има политически защитник на интересите му от десницата и съюзник в лицето на държавата, то  работниците са изоставени почти на произвола на съдбата.

           "Ние създадохме правила на играта, които отслабиха влиянието на работниците при водене на преговори в сравнение с позицията на капитала, в резултат на което работниците страдаха. Оскъдните работни места и съществуващата асиметрия в резултат на глобализацията създадоха  конкуренция за работните места, при която работниците губеха, а собствениците на капитал - печелеха. Сега е времето да признаем дали това е резултат от случайна еволюция или преднамерена стратегия"

           "( добре би било) Да имаме  държава и общество, които служат на всички хора- работещи в съответствие с принципите за справедливост, честна игра и равни шансове.....Ние се нуждаем поне от противодействащи сили"
                                                         
                                                                                                     Д. Стиглиц-САЩ, Лауреат на Нобелова награда по икономика, преподавател в Колумбийския университет САЩ, съветник на президента Клинтън

          Продължавайки по-нататък с анализа си икономистът достига до заключението, че американското общество все повече заприличва на класово такова и върви уверено към все по-ясното му дефиниране. Митът за средната класа като катализатор и гарант за просперитета и "равните възможности при старта", все по-отчетливо угасва, убиван от самите му създатели- тези 1% от американското общество!  Водени единствено от животинският си сляп егоизъм за гарантиране на големи печалби на всяка цена, те игнорират условието, че тези печалби трябва да отговарят на някакъв, какъвто и да е обществен принос от тази прослойка, към останалото общество, както повелява измислената пак от тях еснафска пазарна икономика, навремето.

                 "99-те процента" опитват да "изковат" нова коалиция - едно чувство за национална идентичност, основано не на ФИКЦИЯТА ЗА УНИВЕРСАЛНАТА СРЕДНА КЛАСА, а на реалността на икономическите вододели в нашата икономика и в нашето общество."

         " Но ако под "основано на класите общество" разбираме общество, в което переспективите на тези на дъното да се издигнат са малки, то тогава Америка може би се е превърнала в по-основано на класите общество, отколкото е "стара" Европа и нашето разделение сега може би е дори по-голямо от тяхното."
                                                Стиглиц                    


    Така пропукващите се неудържимо " икономически" еснафски догми, закрепили навремето законността в конгломерата от европейски и всякакви пришълци, благодарение на жестокия закон, взаимстван от природата и разчитащ само на животинските инстинкти у човека за оцеляването само на "целесъобразните" видове, поддържащи живота на Земята, в Северна Америка с много жестокост, арогантна безчовечност  и безцеремонно налагане  волята на по-силния, това общество оцеля и доказа на природата своето право на съществуване за известно време.... Но има една "малка" подробност. Когато взаимстването е нескопосано, непълно и повърхностно такова общество е обречено!....Там където властват законите на джунглата, природата се е погрижила "целесъобразните" видове да имат възможността да си изградят системи, механизми и приоми за защитата на вида си и неговото оцеляване до целесъобразния обем  в тези безпощадни условия, като задължително необходимата брънка в името на поддържане  живота на Земята. Закодирала ги здраво в генната система на всеки от родовете във веригата, те са  гаранция за правилното функциониране на системата и нейната жизнеспособност.
        Тук е мястото, където трябва да споменем и заблудата на Гения, че пролетариатът ще е гробокопачът на капиталистическото общество..... Днес виждаме как липсата и невъзможността на капитала, да създаде подобни системи, механизми и приоми за всички "целесъобразни" видове в човешкото общество, такива гарантиращи  му  непоклатима устойчивост във времето както е природното, това общество пътува към моргата заедно с този 1%, създал недоносчето си, нямащо нищо общо със съвършенството  на онова, създадено от природата. Нещо повече, ненаситната алчност и късогледството на 1% се явяват основният фактор, който го тласка към изчезване. Това е и факторът, който ще погребе капитализма. Хищникът  в природата след като задоволи глада си не продължава безцелно да избива и трупа плячка като безконтролен робот. Анализът и доказателствата в труда на Стиглиц, написан на популярен език научно доказват това и защо този край е неизбежен. Неконтролируемото нарастване на неравенството в САЩ е като стартирането на неконтролируема реакция на ядрен разпад. Няма земна сила, която да я спре до пълното разрушаване на американското общество!
            Платените с парите на 1%  критикари на Маркс старателно отбягват неговия неоспорим
извод за неминуемия крах на капитализма......и появата на социализма най-напред в РАЗВИТИТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ.Като всичко,сътворено от човека, то рано или късно се износва и загива.....Човекът го заменя с нещо по-съвършено  и по-умно! Така е било от самата зора на човешката еволюция...та до наши дни! Така ще бъде и в бъдеще, защото усъвършенстването на разума у човека е непрекъснат и неограничен във времето процес,неподвластен на природата и нейните животински закони.Идеите,родени първо в главата му, рано или късно стават реалност, независимо от външните фактори и препятствията, които преодолява, за да ги осъществи!....Опитите за реализацията, на която и да е от идеите му, винаги минава през трънливия път на неуспешните прототипи и натрупания опит!Първият нескопосан прототип на комунизма просъществува 100 дни,но показа на човечеството изгрева на новата му ера,вторият му прототип по-съвършен от първия просъществува около век  и   показа на човечеството преимуществото му пред капитализма,както и несъвършенствата,които трябва да преодолее, за да стане жизненоспособен!........Човекът е натоварен още от самото начало на своята еволюция с бремето да преодолява с разумът си постепенно, един по един своите животински инстинкти, закодирани му от природата, създала го като животно!..... Да става все повече човек и да бъде все по-малко животно!....СМИСЪЛЪТ НА НЕГОВАТА ЕВОЛЮЦИЯ КАТО ЧОВЕК!.....И ако капитализмът разчита на животинските му инстинкти и го третира като животно,то комунизмът разчита на разумът-това,което го прави човек!
          Ето каква безпощадна и изключително професионална снимка прави световноизвестният икономист на капитализма днес:

       "  Но за младите indignados и за протестиращите навсякъде по света капитакизмът се проваля в опита си да произведе онова, което бе обещал;той създава точно противоположното - неравенство,замърсяване,безработица и НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ВСИЧКО - деградация на ценностите до такава степен,че всичко става възможно и никой не е отговорен."

      " Икономическия елит настоява за създаването на рамка, която да му носи облаги на чужд гръб, но икономическата система е тази, която не е нито ефективна, нито справедлива"
     
        Пол Кругман описа убедително това, отбелязвайки: "Крайната концентрация на доход е несъвместима с реалната демокрация. Може  ли някой сериозно да отрече, че политическата ни система е развратена от влиянието на големите пари и че развращаването се засилва, тъй като богатството на едно малцинство расте все повече?"

     
      " Тревожното е, че в опита си да поискат за себе си несправедлив дял от облагите на тази система, тези от единия процент може да покажат склонност да разрушат самата система, за да задържат това, което имат."

       "Въпрос на проста икономическа теория е, че от гледище на ефективността свободното движение на труд носи за световното производство неимоверно по-големи ползи, отколкото свободното движение на капитал. Различията  във възвращаемостта на капитала са много малки в сравнение с различията във възвращаемостта на труда."

       "За да видим как асиметричната глобализация ( налагана ни от капитала) може да повлияе върху силата на договаряне, нека си представим за момент какъв би бил светът, ако имаше свободно движение на труд, но не и мобилност на капитала. Страните биха се конкурирали при привличането на работници. Те  биха им обещавали добри училища, благотворна среда, както и ниски данъци. Това би могло да се финансира с високите данъци върху капитала. Но това не е светът, в който живеем- и това е така, защото в голяма степен единият процент не иска да живеем по този начин."

          "Смятам, че не е твърде късно тази страна  (САЩ) да тръгне по друг път......Времето ни обаче може да изтече. Преди  четири години имаше момент, когато повечето американци имаха дързостта да се надяват. В продължение на повече от четвърт век тези тенденции, които бяха в процес на развитие, трябваше да се променят. Вместо това те се влошиха. Днес надеждата едва блещука."

          "....но има нещо, което парите не могат да купят: това, че съдбата  му( на 1%) е свързана с живота на 99-те процента. По пътя на историята това бе нещото, което единият процент наистина научаваше. Но често бе твърде късно."

          Авторът много вещо и професионално описва пътят към едно ново общество: " където съществува усещането за обща съдба, всеобщ ангажимент за предоставяне на възможности и справедливост, където думите " свобода и справедливост за ВСЕКИ" наистина са онова, което значат, където приемаме сериозно".......Нещо повече той се е постарал да посочи как то може да се създаде и заживее в него, ако обществото последва и изпълни стриктно мерките, описани в труда му. ( Глава 10 "Пътят напред: един друг свят е възможен" от "ЦЕНАТА НА НЕРАВЕНСТВОТО" на Д. Стиглиц,резюме на която можете да прочетете в статията:  БЕЗ КОМЕНТАР    http://dedinsky.blogspot.bg/2014/04/blog-post_28.html?spref=tw)

         " Въпреки това с провала на комунизма стана очевидно да се приеме, че за всеки освен за предания идеолог държавата трябва да има  ДОМИНИРАЩА роля в икономиката.........Идеята, която проповядваме тук- че е необходимо да съществува баланс между ролята на пазарите, държавата и гражданското общество, еволюира по съвсем естествен начин. Идеите как да се постигне този баланс може да се различават в различните страни и в различните времена."

          Време е човечеството да разбере, че описаното от Стиглиц, този " БЕЗУМНО ДОБЪР ИКОНОМИСТ" според Пол Кругман, общество не е утопия. Само  трябва на капитала да му се надене усмирителна риза от  гражданското общество.Както направи ККП в КИТАЙ! От безконтролен господар да го превърне в послушен и полезен субект за това общество, а държавата да се накара най-после да заработи в интерес на  последното!Това дава възможност да се постине непознат за КАПИТАЛА устойчив икономически растеж от 10% и много по-добро СПРАВЯНЕ С БЕДНОСТТА!.....Докато може и работи за общото благо, така усмирен и държан на къса каишка от обществото , капиталът може да има право на съществуване, след което е естествено да се изхвърли като остаряло сечиво. Така както е направил навремето с каменните си такива човекът. Време е да си създадем това следкапиталистическо общество, без да се влияем от приказките на капитала за "утопичността" му! Общество, основано на човешкия разум! Без глупостта и ограничения еснафлък на капитала и неговите нескопосано взаимствани от природата закони. Нека да си припомним как посредствените файтонджии са се присмивали над мъките и неволите на създателите на автомобила в зората на 20в. Били са уверени, че по-съвършено и вечно возило от файтона не би могло да се създаде и са се надявали, че вечно ще господстват! Чупели са несъвършените прототипи и са се съпротивлявали яростно срещу появата им! Мъчели са се да  спрат създаването на автомобила  и са се надявали да го  направят невъзможно!  Чувствали са се господари на пътя, постоянно изтъквайки "глупостта" на онези, които са били уверени в успеха си!Недоносчето на Бенц е будело смях и подигравки някога,но днес всеки иска да се вози в МЕРЦЕДЕСА на БЕНЦ!
......Всичко това може би ще ви накара да направите безпогрешната си аналогия с някои процеси, протичащи в обществото ни днес!........Добре е да се поучим от своите далечни прадеди, които още тогава са достигнали до истината, че  трябва да живеем по свои човешки закони, различни от тези на животните в джунглата, защото сме човеци и отдавна сме се разграничили от тях. Точно по тази причина, още в зората на своята еволюция те са създали свое собствено общество, различно от животинското! То изправя Човека на двата му  крака  и му помага да подчини всичко земно! Позволява  му да тръгне по дългия път на своята безконечна еволюция и усъвършенстване.....
   Човечеството стъпи на Луната без да "знае", че според светата инквизиция това е било безумна "утопия" и най- сатанинската ерес, абсолютно неосъществима!
    И ако някой заблуден,глупав капиталист днес започне да Ви убеждава разпалено колко сте наивен,че вярвате в тази неосъществима "утопия", достатъчно е да му отговорите,че не комунистите са измислили комунизма,а самият капитал дори го е осъществил на практика! Днес комунизмът съществува сред нас жив и незабележим!...... Всяка затворена семейна фирма, без наемни работници, отдавна живее и се управлява  ефективно, реализирайки   комунистическия принцип на практика:  "ОТ ВСЕКИМУ СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ, НА ВСЕКИМУ СПОРЕД НУЖДИТЕ"!Комунистите единствено се борят,щото този принцип да се разпростре и върху държавата!
      Социализмът също живее незабележимо сред нас в земеделските кооперации! Собствеността върху обработваемата земя там е обща и социалисическият принцип:"ОТ ВСЕКИМУ СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ,НА  ВСЕКИ СПОРЕД ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД" там е железен закон! Там няма капиталист,който да прибира печалбата и да я слага в собствения си джоб,а тя се разпределя между кооператорите,според дела на участието им в кооперацията ....или се увеличава капиталът ѝ за сметка на нея.Въпреки това кооперациите са жизненоспособни, управлявани добре и ефективно!          
       Днес виждаме как неолибералните напъни на капиталистическите идеолози се сгромолясват с трясък.Стремежите им да напарфюмират и напудрят капитала,да го представят като хрисимо агънце пред света, за да удължат господството му,се оказват съвсем наивни и нескопосани!.....Това ни дава основание не по-зле от хитреца Чърчил да кажем,че няма нищо по-отвратително за капитала от трудовете на Маркс! За съжаление обаче, човечеството все още не е измислило нещо по-добро и по-приемливо за него до сега!

                                                                                В. Дедински

 .