Google+ Followers

вторник, 31 октомври 2017 г.

МОДЕРНА ЛИ Е "МОДЕРНАТА ПАРИЧНА/МАКРОКИОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ"?

 

       "В САЩ превземането(контролът над икономическите иновационни разработки) също стана по-директно,когато Уолстрийт (започна да) оказва влияние върху потенциалните кандитатури ( за Нобелова награда) на централната банка.При управлението на Клинтън видях как беше наложено вето(брутално отхвърляне) от страна на Уолстрийт  на две отлични кандитатури.Едната бе за съществуването на дискриминация при кредитирането,а другата заради насърчаването на икономическия растеж и постигането на пълна заетост.
        ....... по време на управлението на Обама бе номиниран брилянтен Нобелов лауреат,който беше извършил революционни изследвания,допринасящи за разширяване на вижданията ни за безработицата и факторите,които я определят-нещо,което би трябвало да бъде основна грижа на Федералния резерв......... някои хора от Уолстрийт осъзнаха,че такъв критичен ум НЯМА ДА Е УДОБЕН,тъй като би могъл да хвърли съмнение върху доктрини на централната банка,които не се базират на икономическата теория или на доказателства........Номинацията на този кандидат дори не бе рзгледана в Банковия комитет към Сената." стр.358 ЦЕНАТА НА НЕРАВЕНСТВОТО Д.Стиглиц,лауреат на Нобелова награда по икономика,председател на Съвета на икономическите съветници при президента Клинтън,преподавател в Колумбийския университет на САЩ


     


        Днес светът се прекланя и движи от МОДЕРНАТА ПАРИЧНА/МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ,която е в основата на разработките на влиятелния икономист от Чикагската школа,Милтън Фридман.Този икономист е ревностен привърженик на т.нар. теория на СВОБОДНИЯ ПАЗАР. Едно по-внимателно анализиране на тази теория обаче показва,че тя не е в състояние да разреши макар и част от противоречията в нашия свят. Нещо повече. Непрекъснато сме свидетели как все по-трудно тя защитава правото си да съществува като панацея в икономическия свят и неговите непрекъснато изменящи се правила в реалния свят.Провалите ѝ се повтарят циклично,а последствията от това се стоварват върху плещите на 99-те процента от обществото.Този кратък анализ ни навежда на мисълта,че тази теория повече обслужва идеологически 1%,за сметка на останалата част от обществото,отколкото да се базира на прецизен икономически анализ.
        Ето какво пише лауреатът на Нобелова награда по икономика Джоузеф Стиглиц,преподавател в Колумбийския унивеситет в САЩ за поведението на пазарите на практика..........и до колко теоретиците им успяват да  канализат и вкарат поведението им  в теорията,създадена от тях:

         "Ние създадохме американската пазарна икономика по начин,по който да работи в полза на хората от върха и в ущърб на всички останали"


  "Очевидно е,че пазарите не работят по начина,по който твърдят техните поддръжници.Предполага се,че те са СТАБИЛНИ(теоритично),но глобалната финансова криза показа,че могат да бъдат и много нестабилни,с опустошителни последици.( Теоритиците дори ИЗКЛЮЧВАТ ВСЯКАКВА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА в техния живот).Банкерите (обаче първи опровергаха това правило) като приеха,че без държавна подкрепа банките и цялата икономика ще се сринат.По-внимателен поглед върху системата обаче разкрива,че това не е случайно: банкерите имаха причина да се държат така............В добри години банкерите можеха да си тръгнат с огромен дял от печалбата; в лоши години акционерите си оставаха със загубите;а в истински лошите години загубите се понасяха от облигационерите и данъкоплатците.Това беше система на заплащане с една страна ЕЗИ-банкерите печелят,ТУРА- всички останали губят.
           Предполага се,че пазарът дължи своята сила на ефективността си.Той обаче очевадно НЕ Е ЕФЕКТИВЕН. Основният закон на икономическата теория– и условие икономиката да бъде ефективна–е,че търсенето е равно на предлагането. Но ние живеем в свят,където огромен брой нужди не са удоволетворени-нужни са инвестиции,които да измъкнат бедните от мизерията,да насърчат напредъка в слаборазвитите страни в Африка и другите континенти на света.Всъщото време разполагаме с големи ресурси,които не се използват ефективно-работници и техника,които бездействат или не произвеждат на нивото на своя потенциал.БЕЗРАБОТИЦАТА-неспособността на ПАЗАРА да създаде работа за толкова много хора- Е НАЙ–СТРАШНИЯТ ПАЗАРЕН ПРОВАЛ,най-големият източник на НЕЕФЕКТИВНОСТ.
             АМЕРИКА БЕШЕ СЪЗДАЛА ЧУДЕСНА ИКОНОМИЧЕСКА МАШИНА,НО ТАКАВА,КОЯТО ОЧЕВИДНО РАБОТЕШЕ САМО ЗА ТЕЗИ НА ВЪРХА.

                              ДЪРЖАВАТА СРЕЩУ ПРОВАЛА НА ПАЗАРА
   
     " В една такава битка участват,от една страна,онези, които смятат,че пазарите в ГОЛЯМА СТЕПЕН работят добре и че повечето пазарни провали на практика са ПРОВАЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.От другата страна са онези,които са по-песимистично настроени за пазарите и които привеждат доводи в полза на ролята на правителството. Тези два лагера определят НАЙ–ВАЖНАТА БИКА НА ИДЕОЛОГИИТЕ в наше време. ТОВА Е ИДЕОЛОГИЧНА БИТКА,защото икономическата наука-и теорията,и историята-дават отговори,които съдържат в себе си големи нюанси.
             Икономическата теория показа,че пазарите работят добре,когато частните и обществените ползи съвпадат,но е вярно и обратното.Пазарните провали са широко разпространени...........Но ако слушахме десницата,щяхме да си помислим,че пазарите ВИНАГИ работят добре,а държавата ВИНАГИ се проваля.Десницата работеше усилено,за да формира това възприятие сред обществото по най-простия нчин,като игнорираше провалите на частните пазари и успехите на държавата.

              Реалността показва,че няма успешна голяма икономика,в която правителството да не играе важна роля  в страните с най-бърз растеж( като тези в Югоизточна Азия),както и в онези с най-висок стандарт на живот(скандинавските държави).ВЪПРЕКИ ТОВА ВОДЕЩАТА ИДЕОЛОГИЯ НА ДЕСНИЦАТА Е ТОЛКОВА СИЛНА,че все още има натиск за по-малко държава,за свиване на услугите,предоставяни от правителството,за приватизация и дори съпротива срещу регулирането."

                Накрая Стиглиц дава следната оценка за теорията на Фридман: "Милтън Фридман е ревностният привърженик на т.нар. теория на свободния пазар,която подценява заначението на външните ефекти,пренебрегва информационните несъвършенства и други въпроси,свързани с влиянието на "ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ".И макар неговите пионерски занимания при определяне на детерминантите на потреблението справедливо му донесоха Нобеловата награда по икономика,схващанията му за свободните пазари се базираха в по-голяма степен върху идеологическите убеждения,отколкото върху ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ.Спомням си дългите дискусии с него за последиците от несъвършенната информация или несъвършените пазари в риск ; моите лични изследвания и тези на множество колеги показаха,че при тези условия пазарите обикновено не работят добре. Фридман просто не можеше или не искаше да схване тези факти.Той не можеше да ги обори.Той просто "знаеше" ,че те БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ПОГРЕШНИ"

              Господа, идеологизирните теории на Милтън Фридман се набиват на обществото с всички средства на пропагандата,партийната идеология и професионалният маркетинг на идеите, по-ревностно от "божествената" роля на Папата ,тук на Земята с маниера на СВЕТА ИНКВИЗИЦИЯ!Поднасят ни се като религия, за да  можем да ги смелим безпроблемно и безкритично като ЕДИНСТВЕНО "ПРАВИЛНИТЕ", с нетърпяща възражение, "убеденост".
             Професионалният икономически анализ на Стиглиц ,полезен и справедлив за всички нас - 99% от обществото,се заглушава,неглижира,заклеймява се като Марксизъм и отхвърля по всякакъв възможен начин с всички инструменти,които промиват мозъка ни!Помагат ни да не разсъждаваме,да не сме информирани и да не се замисляме и търсим причините за нашето битие!
       Това се прави единствено ЗАЩОТО 1% ИСКА ДА БЪДЕ ТАКА! Защото е в негов интерес!.........Оказва се,че всичко разобличаващо експлотацията му се приема за ерес.Джордано Бруновците като Стиглиц се клеймят като утописти и подлагат на унищожителен огън и днес.НИЩО НОВО не е научил КАПИТАЛЪТ.Но поне ние би трябвало да сме научили от предишните поколения кой е този,който хвърля светлина в мрака и защо него го горят на клада....и да не чакаме чак идните поколения да стигнат до това прозрение.

                                                                                                   Венелин Дедински
   

неделя, 30 април 2017 г.

МАРГАРЕТ ТАЧЕР

           "Но за младите indignados и за протестиращитe навсякъде по света капитализмът се проваля в опита си да произведе онова,което бе обещал; той създава точно противоположното – неравенство,замърсяване,безработица и НАЙ–ВАЖНОТО от всичко – деградация на ценностите до такава степен,че всичко става възможно и никой не е отговорен."


            ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ   икономист САЩ, лауреат на Нобелова награда по икономика, преподавател в Колумбийския унивеситет в САЩ      Kогато някога читателят,прочел книгата за 20 век я затвори, за да я сложи на рафта до тази на 19 век,обезателно трябва да е прочел в последните ѝ две страници нещо за Рейгън и Маргарет Тачер! Без тези две страници тя няма да бъде пълна и завършена.В края на 1999 година ние дописахме последните ѝ редове и тя зае полагащото ѝ се място до тази на 19 век!
      За Рейгън е писано много,за Тачер също,но винаги има какво да се добави от всеки техен съвременик,защото никога не са били приемани еднозначно от обществото и са предизвиквали различни индивидуални емоции и представи в съзнанието на всеки от тях!Противоречиви,взаимно изключваши се,твърде често крайни,богати както на суперлативи,така и безжалостно негативни,отричащо тяхното място в тези две последни страници,оценки!Ще се опитам и аз да добавя моя скромен коментар в качеството си на техен съвременик за следата,която неминуемо изградиха и оставиха те и в моето съзнание.Но каквато и да е тя,никой не може да разколебае убеждението ми,че те напълно заслужават местото си в тези две последни страници!
       Парадокс е факта,че много по-значими политици на 20 век,успели да преобърнат мисленето и поведението на милиардите по света не се радват на такова внимание и толкова много коментарии.Не им е отдавано такова значение,като на тия двамата.Ето защо ще се опитам да ги сравня с някои от тях,за да се получи по-реален образът им,а техният принос върху въздействието над хода на историята през последните години на 20 век,по-достоверен.
        Жлязната лейди и нейният презокеански колега си приличаха като две капки вода.Не само произходът,но и манталитетът им,черно-бялото мислене,представата им за подредбата на света,омразата им към комунизма и настървението им,с които се бореха срещу него,както и всичко останало в поведението им,ги правеше нещо повече от брат и сестра близнаци!И двамата страдаха от синдрома,породен от техния скромен произход! Гордостта и опианението от властта,до  която се бяха домогнали,тръгнали от тези низини им бяха поразително еднакви!С тях те  непрекъснато се опитваха да тушират комплексите си,породени от този "неприятен"факт.Възхваляваха демокрацията,но интелектуалното им ниво не им позволяваше да боравят умело с нейния инструментариум. А и не изгаряха от желание да го правят.Изпозваха я като официален,параден костюм,когато им се налагаше да говорят пред широката публика.Умееха да се харесват на едрия капитал и западния свят с ораторските си способности,развявайки знамето на антикомунизма,независимо,че истинският,предвоенен европейски комунизъм по тяхно време отдавна се беше изпарил от Източна Европа и СССР.Без ни най-малко да чувстват огризение от съвестта си за това поведение,те надминаха с лекота и най-отявлените диктатори от средата на 20 век! И ако трябва да търсим някакво потвърждение на това твърдение е достатъчно да отбележим,че по ирония на съдбата тази лейди я сравняваха с метала дал името на най-заклетия ѝ враг,пропъждал не веднъж спокойния сън на много нейни предшественици! А английските лордове по нейното време забравиха величието си,гордостта и достоинството си до такава степен,че тръгнаха роболепно да ѝ издигат паметник приживе, досущ като най-отявлени комунисти! Всичката кал и нечистотии,които изливаха върху социалистическите страни,този път те ги изляха върху собствените си глави!
           Маргарет Тачер отстояваше тритe стълба на английската демокрация - свободната инициатива,свободата на пазара и свободата на изборната урна с тоталитарен инструментариум. Накрая собствените ѝ министри и съпартийци не издържаха на арогантното ѝ държане и безумие. Те я свалиха от власт,защото се самозабрави.Няма нищо лошо в тези три принципа,но само ако не са съпътствани от нерегламентиран,задкулисен контрол от най-силният субект в обществото с цел на лична облага за сметка на останалите. Да използва правото на силния като гарант за справедливост. Така химерата "демокрация" се превръща в отвратителен колониализъм,в най-брутален,класически гангстеризъм!........Не вярвам да са ви убедили с разпространената на времето по ефира фалшификация,че "свободното" допитвне до населяваните от аржентински граждани Фолклендски острови е показало "горещото им желание" да се чувстват като англичани! Типичен английски гангстеризъм и самичувствие!Идеално потвърждение на казаното по-горе!
         Излизането на Великобритания от ЕС си има предистория,започнала още от времето на Камерън! Тогава консерваторите на острова бяха започнали да съжаляват за Тачер.Те правеха отчаяни опити да подражават на желязната лейди и искаха да наложат хегемонията си над него,развявайки   нейните три принципа като знаме срещу "диктатурата" на единната европейска валута и общите принципи на солидарност и равноправие между всички 27 държави членки.Англия не е свикнала да бъде солидарна, но никога не би се отказала от предимството,което ѝ дава огромния единен европейски пазар!Днес тя не може да доминира над него!Нейната "свободна инициатива" не може да прокарва безпрепятствено хегемонията на английския едър капитал и трупането на печалби от нея за сметка на останалите! А "свободата" на урната я виждаме не само на Фолклендските острови,но и в начина на изнудване на Франция и Германия,искаща от тях да отстъпят от общоприетите принципи на 27-те държави,само защото интересите на Англия не се вписват с необходимостта тя да се съобразява с тях!Покерът,започнат от Тачер  навлезе в решаващата си фаза по времето на Камерън и предстоеше картите да се свалят. Естествено Камерън блъфираше и това,което държеше в ръцете си не бе толкова силно, за да прибере с него тъй привлекателната и богата миза,с която Великобритания да доминира над ЕС и по този начин да го превърне в отдавна мечтана колония на островната страна!Просто консерваторът Камерън все още не беше разбрал,че живеем в 21 век и ЕС не е Индия или някоя друга апетитна държава,населена с безпросветни,глуповати аборигени,готови на всичко срещу една празна консервена кутия или куп разноцветни стъкълца!Уверен съм,че и вие не допускате този заклет егоист,тази лисица навремето,когато пресече Ламанша и отиде при Меркел,че го е направил единствено ръководен от "дълбоката си загриженост" за бъдещето на ЕС и прекара почивните си дни в компанията на канцлерката само за да обсъжда с нея "светлото му бъдеще"! Какви ли не маймунджулъци не правѝ,за да я накара тя да му отвори кокошарника,който непрекъснато бе в неговата глава и не му даваше покой! Умираше от мъка! Не можеше да си прости,че той беше толкова близо до къщата му,но  ключът за него не бе в неговите ръце!Този школуван политик  в "отбрани", "елитни" лицеи на Англия е дресиран да защитава до такава степен интереса на едрия капитал в родината си,че би му се отразило много здравословно ако поживее и поработи поне месец сред английските миньори! Да изкопае поне един тон въглища с тях под земята!.....Едва тогава ще успее да стъпи здраво на двата си крака и преосмисли всичко онова,с което са му натъпкали главата години наред прочутите "елитни" училища!
        Целият ми трудов стаж премина сред работници и техници от различни страни по света.Манталитетът им за моя изненада се оказа удивително еднакъв,независимо нациолнастта им.Държа да подчертая,че нито веднъж не съм забелязал отвръщение към работата,която бяха длъжни да свършат!Когато обаче по различни причини не съм успявал да им я организирам добре и по тази причина те са били принудени да бездействат или да се мотаят безцелно на работното си място,са били убийствено безпощадни към мен.Не ви препоръчвам да изпаднете някога в подобна ситуация!Това отбелязвам между другото,така че когато някой като Маргарет Тачер започне да Ви убеждава,че работниците са безотговорни,нехайни или мързеливи! Че обезателно над главите им трябва да плющи камшик,за да свършат съвестно и навреме работата си,не му вярвайте! Знайте,че те единствено се бунтуват,когато нямат работа или е зле организирана и най-вече,когато ги смятат за безропотен добитък. Ограничават свободата и потъпкват достоинството им! Тяхното чувство за чест,честност, морал и достоинство е много по-голямо и силно от това на техните "работодатели", с които често ми се е налагало да играем на "покер" или на "котка и мишка",седнали около масата за преговори!Нека тези редове ви служат като барометър,за да се ориентирате кога едно правителство,в която и да е държава по света работи добре или зле! Когато работниците са по улиците ѝ,а не по работните си места знайте,че там правителството е некадърно!Няма по-гнусно престъпление на тази земя,според мен, от това да биеш беззащитни работници или да стрляш в тях,само защото ти показват,че си некадърен.....или поне не си прав! Оставям на читателя да си направи оцнката за това на Тачер!
           Англия и САЩ се гордеят с тези двама ковбои ( кравари),въпреки,че потъпкваха най-брутално принципите,върху които са изградени тези две държави.На международната арена, а и в собствените си страни и двамата се държаха като невъзпитани,брутални простаци,пръкнали се сред нас с манталитет,съхранен от средата на 18 век. и току що излезли от конюшната още със слама по гърба,възседнали конете за да подкарат кравешкото стадо с ласото в ръка към желаната от тях посока! Погромите в Гренада и Никарагуа,простотията която демонстрираше в отношенията със СССР на единия,изявил се като комунист през 1945-46 г...........После се уплашил от СЕНАТСКАТА КОМИСИЯ,сформирана покрай МАККАРТИЗМА и станал гнусен доносник доста по-коварен от тия на нашето ДС от предишния ни режим,изгорил сума достойни американци,без да му трепне окото и заговори съвестта.Естествено като безпринципно властолюбиво и суетно влечуго бързо се продава и става маша на едрия капитал в САЩ,който го прави удобен и послушен нему президент.Колко поразителна прилика с биографията и възхода на Хитлер!!!...... И кръстоносния поход на дамата за Фолклендските острови,бруталното смазване правата на онеправданите в собствената ѝ страна само потвърждават,че тези двамата не са нищо друго,а гангстери,възкръснали от началото на 19 век!Що се касае за добрите резултати в икономиката,постигнати по тяхно време в двете държави,знаем от теорията ,че когато впрегнеш безправните роби да работят и затвориш устата им,а развържеш в същото време ръцете на тия,които държат бича,неминуемо благата на държавата се увеличават.А тези,които ги прибират не само ще те държат на гребена на властта,но ще те провъзгласят за велик. Дори паметник  ще ти издигнат приживе.А погребението ти ще бъде съпътствано с най-великите почести!
            Тук е времето да направим паралелна съпоставка на поведението и политическата култура у тези самоуверени кравари с тези на политици като Аденауер и Дьо Гол и особено с Махатма Ганди и Нелсън Мандела. А зщо не и с Мартин Лутер Кинг и братята Кенеди! Не може да не забележите огромната пропаст,която се набива в очите между политическата култура, широтата на хоризонта,начина на поведение,моралните категории и визия за света,с които боравят тези политици  на 20 век,за да постигнат целта си...и тези на двамата кравари!Употребявам българския превод на английската дума,защото тя дава много по- точна представа и характеристика за онзи,който я заслужава!Особено пък,когато прословутата американска пропаганда героизира и създава патетичен ореол на съвсем посредствени английски думи,твърде прозаични,дори нарицателни нейни рожби ,извадени от собствения ѝ,твърде нечистоплътен заден двор!
           Та "приносът" в световната политика и икономика на тези двама измислени "герои" в никакъв случай не може да се поставя на кантар с огромните усилия и търпение,с които Аденауер и Дьо Гол променяха и промениха Европа! Успяха да я извадят от отчаянието и безпереспективността,обзели я след войната!За това са необходими специални човешки способности и политически талант,вяра в човешките добродетели и преди всичко дипломатичност,такт ,умение и силна воля да се завърти тежкия маховик на живота отново,въпреки отминалата кръвопролитна война и насадената от нея омраза между враждувалите до скоро нации!!Трябва ли да споменавам огромната морална сила,която се бе вселила в това немощно,слабовато тяло на Ганди? Та то победи без нито един изстрел армадата от най-мощни оръжия,нахалната сила и самочувствие на армия от хищни и ненаситни колонизатори,въоръжени до зъби!Армадата,водена от тази лейди до другия край на Земята,демонстрираща единствено политически безмозъчен бабаитлък,не струва нищо пред търпението,упоритостта и саможертвата в името на справедливостта,показана на света от Мандела!Този кръстоносен "подвиг" на "желязната" лейди не е нищо повече от пладнешки обир на самонадеян бабаит,нахлул безнаказано в дома на беззащитна самотна възрастна жена!Едва ли е необходимо повече да продължавам с този паралел,за да се убедим в "силата" и "правотата" на тези,които ни се представят като "борци" за "човешки ценности" и "права"! Да вярваме сляпо в моралността на начините,с които те ги постигат и отстояват.
              Ако пишейки последните редове на тази последна страница от книгата за 20 век,не сме научили нищо от преживяното,описано в нея и продължим по същия начин да се самоунижаваме,безкритично вперили поглед в хищния,егоистичен и хазартен нрав на тези две държави,то ще означава,че примирената,обречената съдба на домашното животно не ни е чужда!А хипнозата,с която те постигат това изглежда няма да ни напусне скоро! Може би ще се окаже,че ИСТИНАТА, казана с гласовете на Джон Стайнбек, Ърнест Хемингуей, Чарли Чаплин, О'Хенри и Джек Лондон (съвремените Коперници и Джорданобруновци) успешно е била подменяна и заглушена с пропагандата от ЛЪЖИ на тези две държави,използващи маниера на СВЕТАТА ИНКВИЗИЦИЯ от средновековието във века,който изпрати в историята и със сигурност в музея на мадам Тюсо поредния,последен "велик" диктатор!.....А девизът: "ПЕЧАЛБАТА НА ВСЯКА ЦЕНА ПРЕДИ ВСИЧКО ,ЗА СМЕТКА НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ",сътворен от свирепия,животински егоизъм на дедите ѝ,на който продължаваме да робуваме,диктува поведението ни и определя битието ни,.......остава при нас и в 21 век! НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО!
              Ще напише ли същото тъжно последно изречение и онзи,който ще затвори след това някога книгата за 21 век, преди да я сложи на рафта до тази от 20 век??!.......А може би то ще е друго и в него ще има само човешки разум,добра и ясна переспектива за бъдещето и много,много оптимизъм!                                                                    Венелин Дедински

петък, 3 март 2017 г.

КАТОЛИЧЕСКИТЕ ПРАЗНИЦИ


     Ние българите винаги сме се стремели да уважаваме инострнеца.Дори и с детска наивност понякога се прекланяме или поне леко приемаме и се стремим да уважим неговите "ценности"! По принцип в това няма нищо лошо и дори показва колко българинът е внимателен и учтив към всеки другостранец,дошъл да живее по нашите земи!....Но това е едната страна на истината.Другата част от истината е,че не винаги този иностранец идва при нас с добри намерения....или най-малко с желание и нагласа да се опита да се съобрази и тачи  нашите традиции,обичаи и други "ценности"! В повечето случаи доста по-морални и човешки от неговите! Да ги уважава и в никакъв случай да не се стреми или да се опитва да ни ги налага и подменя.Ценности,изградени от нашия народ с векове и дали физиономия на нашия етност!            Когато намеренията не са много чисти,дори преднамерени този странец работи упорито,с настървение като се опитва да неглижира или да разгради ако може това,което ни отделя от другите и ни прави уникални! Естествено това се прави елегантно,неусетно и съвсем "безобидно" на пръв поглед! То няма как да не намери съмишленици и сред нашето българско общество.Всичко изглежда "добро","умно"......и като съвсем "естествено",дори "модерно"! Само задръстените "селяци" не го разбират!
       Всичко това,за което пиша  изглежда като някакво черногледство,"неуважение"....и евентуално "глупава клевета"!На тези,които би им изглеждало по този начин,бих задал въпроса: Ако ние се опитаме (не дай си Боже) да постъпим по същия начин,дали ще ни се получи?!
        Та да си дойдем на думата! Току що отмина нашият ПРАВОСЛАВЕН празник "св.ТРИФОН ЗАРЕЗАН"! Кой се опитва да го подменя или ни пробутва '"елегантно" и "безобидно" друг,чужд на ПРАВОСЛАВНИТЕ българи празник?!....И ЗАЩО???Кому е нужно да се натрапва св. ВАЛЕНТИН на хора,които никога в календара си не са имали такъв празник....пък и бил "толкова хубав" за влюбените! Щом "влюбените" православни християни са живяли векове без него кой се присети да ни го пробутва днес с толкова нстоятелно и така "безобидно",защото е "чудесен"! 
         Братя българи нека си тачим празниците,НАШИТЕ,ПРАВОСЛАВНИТЕ! Чуждите не чувстваме някава нужда да ги празнуваме! Нека българските католици  си го празнуват,ние ПРАВОСЛАВНИТЕ  българи няма да им пречим!
         Нашата Православна църква има по-хубав празник от "св. Валентин"!Много по-стойностен и тачещ ценностите на семейството и тяхното Божествено утвърждаване в обществото ни!
         Ето защо нека всеки ПРАВОСЛАВЕН БЪЛГАРИН на 14 февруари отиде в наша българска църква и почете св. ТРИФОН ЗАРЕЗАН! ......И да забрави св. ВАЛЕНТИН,защото иначе трябва да влезе и в КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА същия ден, за да го отпразнува като католик! По тази логика би трябвало да хукнем по джамии и синагоги,за да ПОЧИТАМЕ  всички празници и така "ДА ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМЕ  УВАЖЕНИЕТО" си към другите религии!.......Да не говорим,че католик никога няма да влезе в Православен храм на 14 февруари,за да отпразнува св ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
        Още по-фрапиращ е празникът ХЕЛУИН,който упорито и с настървение се насажда в нашето общество.......и то забележете: В ДЕНЯ,когато тачим НАШИТЕ БУДИТЕЛИ!
         Св. ВАЛЕНТИН е прицелен към младите,влюбените,които най-малко в този период от живота си са в състояние и въобще не са длъжни да разсъждават толкова задълбочено върху тази католическа агресия срещу нашата идетичност и традиции! Лъскавата опаковка,с която тя се поднася прави деянието "прекрасно" и "безобидно" ,за да може човек да го приеме като нещо "тъй естествено", а противопоставянето на този акт да изглежда "глупост", неглижираща неусетно православната ни идентичност и самосъзнание!
          ХЕЛУИН пък е много "забавен" за децата,особено с вечерното разнасяне на светещите тикви! Какво лошо има в това? Дори прави децата толкова щастливи. Няма спор в тези констатации,ако се правеха в друго време,а не в деня на нашите БУДИТЕЛИ!......И така вместо на този ден да хванем за ръчичка нашите деца и ги заведем в музея,за да им покажем и разкажем за всички ония,които през вековете са държали будно нашето самосъзнание и са работели за достоинството ни като народ, ние купуваме една ,две тикви,издълбаваме ги и правим атрактивен фенер от тях,който впечатлява "толкова много" децата ни и ги прави "така щастливи"!
            Така неволно и "съвсем естествено" на практика  заменяме в съзнанието на децата си БУДИТЕЛИТЕ с "толкова впечатляващите" тикви!......КОЛКО ТРОГАТЕЛНО!?? И без това за какво им е на децата да се обременяват с някакви си там "будители"? Я колко са щастливи с тия светещи тикви! Важното е родителите да доставят радост на децата си!Нали така мили чуждопоклонни родители? Та нали трябва да се равняваме по Запада! Там е истината,.....а не в някакви  архаични "будители"?!.....Пеем,че земята ни е рай,но се кланяме на западния "РАЙ"! Защо ли?......Може би,защото  маймуната само когато се напъне и започне да мисли,става Човек!....... НО САМО,КОГАТО СЕ НАПЪНЕ, МИЛИ РОДИТЕЛИ!ЗАПОМНЕТЕ ГО ДОБРЕ!                                                                             Венелин Дедински  

петък, 20 януари 2017 г.

ЗАЩО ПАРТИИТЕ СА КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА


 " ....съществува битка на идеи-какъв тип общество,какъв тип политика са най-подходящи за ПОВЕЧЕТО ГРАЖДАНИ-и че тази битка се възприема като опит да се убеди всеки,че онова,което е добро за 1%,онова за което са згрижени и желаят хората на върха,е добре и за всички останали: по-ниски данъчни ставки за онези от върха,намаляване на дефицита и отслабване ролята на държавата"Д.Стиглиц


 "Неравенството също деформира нашата демокрация.То дава прекомерна чуваемост на малкото хора,които могат да си позволят високоплатени лобисти и неограничени дарения за кампаниите и  това  съдържа в себе си риска да продадем нашата демокрация на онзи,който може да предложи най-висока оферта."
                                                  Барак  Обама

  " Позволявайки на неравенството да метастазира без ограничения,Америка избира пътя на разрушението на социалния капитал,дори пътя на социалния конфликт"

 "Някои идеи преобръщат мисленто,но при повечето случаи обществената промяна и промяната на убежденията стават бавно."

 "Предразположенията могат да се манипулират,а от тук и възприятията и поведението"

 "Фактът,че хората на върха могат да формират възприятията,е сериозен аргумент срещу идеята,че никой неконтролира еволюцията на идеите"


    

                                                  Джоузеф Стиглиц -икономист  САЩ,лауреат на Нобелова награда по икономика,преподавател в Колумбийския университет - САЩ


      Това твърдение на световноизвестния икономист ни дава основание да се замислим за ролята на партиите в нашето общество. Щом основният дебат в обществото е един,то различните партии едва ли биха могли да внесат съществени нюанси към него!Нещо повече,забелязвме как всички те се мъчат да се разграничат една от друга, прибягвайки до използването на различни начини и приоми,дори и такива понятия като "социална държава",......които в крайна сметка да ни накарат да повярваме в едно и също- написаното по-горе!Защо е така?
       Нека преди да си отговорим на този въпрос да видим до какви заключения ни докарава анализът на Стиглиц за класовото разделение  на нашето общество днес:

      " Огромното множество страда заедно,а онези на върха - 1% - живее различен живот."99-те процента" опитват да "изковат" нова коалиция - едно ново чувство за национална идентичност,основано не на  ФИКЦИЯТА ЗА УНИВЕРСАЛНА СРЕДНА КЛАСА,а на реалността на иконмическите вододели в нашата икономика и в нашето общество.Хората от 1% лесно печелят богатствата,но правейки това,те не осигуряват на 99-те процента нищо освен безпокойство и несигурност"......Анализът  се допълва и със следната му констатация: "Но ако под "основано на класите общество" разбираме общество,в което переспективите на тези от дъното да се издигнат са малки,то тогава Америка може би се е превърнала в по-основано на класите общество,отколкото е "стара" Европа,и нашето разделение сега може би е дори по-голямо от тяхното".

       Оказва се,че СРЕДНАТА КЛАСА не е никакъв фактор за формиране и управляване на процесите в капиталистическото общество днес! Вижда се ясно как друг вододел в обществото днес го движи и управлява процесите! Този вододел можем спокойно да го формулираме като борбата между интересите на 1% и тези на "99-те процента",които очевадно са противоположни!Понятието "социална държава"също влиза в интересите на "99-те процента",но за 1% ("национално отговорният капитал" ) то е абстрактно понятие,съществуващо извън техните задължения и интереси! Ако по времето на Маркс богатството на капитала се генерираше главно от принадения труд на работника, днес модерният капитализъм използва много други източници за трупане на незаработено богатство,освен принадения труд на работника!В този дълъг списък,анализиран от Стиглиц в книгата му "ЦЕНАТА НА НЕРАВЕНСТВОТО"не малко ресурси се извличат за тези на върха от експлоатирането на данъкоплатците, тези "99-те процента" от обществото.Ето  примери от този дълъг списък :
      " Но значителна част от търсенето на рента(така авторът нарича незаработено богатство) приема формата на експлоатиране на данъкоплатците.Тази експлоатация приема множество форми,някои от които могат най-просто да се опишат като подаръци ( осъществени с помощта на държавата) ,а други са под формата на корпоративно благосъстояние.Както видяхме в глава 2,държавните подаръци към корпорациите са огромни,варирайки от липсата на  разпоредби за договаряне при лекарствата до максимизиращите печалбата договори в областта на отбраната,до зле организираните търгове за добив на петрол и ниските пазарни цени,заплащани от концесионерите при добива на суровини и минерали. Тези подаръци са просто трансфери от останалата част от населеието ( "99-те процента") към корпорациите и богатите,но в един свят на бюджетни ограничения те са нещо повече,защото намаляват разходите за публични инвестиции( като образование,здравеопазване и иновации),които генерират висока възвръщаемост".....
      "Един от начините тези на върха да правят пари е да се възползват от предимствата на своята пазарна и политическа мощ за своя лична изгода,да увеличат собствения си доход за сметка на останалите".
       Къде са партиите в този процес?.....Естествено там където са големите пари.Ето какво пише Стиглиц по въпроса:

        "Един от най-ефективните начини да се повлияе върху общественото мнение е да се спечелят политиците( тук 1% пак има предимство). Въпреки всичко политиците търгуват с идеи. (Убеждението на политиците да възприемат нечии гледни точки и възприятия има двойно предимство: те не само продават идеи на обществото; те превръщат тези идеи в законодателство и в регулации.) В по-голямата си част политиците не създават идеи;те по-скоро взаимстват тези идеи от академичната общност и от интелектуалците,от служителите вътре в самото правителство и от НПО.Те свързват онези идеи,които съответстват на техния светоглед, или ги комбинират така,че техните избиратели да ги харесат!.....Политиците имат стимул да прегръщат идеи,които служат на богатите!
             В някои страни политиците могат директно да бъдат купени.Но в по-голямата част американските политици не са толкова глупави.Те не приемат пари,натъпкани в кафяви пликове. Парите отиват за техните предизборни кампании и в касите на техните партии. Това именно бе наречено "АМЕРИКАНСКИ СТИЛ НА КОРУПЦИЯ"".
        Тук идваме до парадокса: Истинските интереси на "99-те процента" няма как да бъдат защитавани  (особено пък борбата за "социалната държава"),защото тогава се накърняват тези на 1%,въпреки,че партиите се хранят от субсидиите, дадени им от тези "99-те процента"!Защо е така?....Защото нашата "демократична" изборна система работи на принципа "един долар-един глас" и не дай си Боже някоя партия да се опълчи срещу интересите на 1% и да защити интересите на "99-те процента", да ги консолидира в едно силно ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО,което да сложи намордник на този хишник и от безконтролен господар да го превърне в послушно домашно животно,полезно на обществото!НИКОЯ ПАРТИЯ НЯМА ДА ПОСМЕЕ ДА СИ НАПРАВИ ТОВА  ХАРАКИРИ!Субсидиите няма да я спасят!Моментално отива на борсата след следващите избори,поради корпоративния,купения и манипулиран вот!Нещо повече, партиите с охота приемат олигарси за свои членове.....нещо като кошара с вълци и агнета, пак под благовидния предлог,че "КАКВОТО Е ДОБРО ЗА 1%, ТО Е ДОБРО И ЗА " 99-те ПРОЦЕНТА"! Така хем бизнесът на олигарсите е защитен и подкрепян от ПАРТИЯТА- МАЙКА,хем и партията си гарантира КОРПОРАТИВНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В КАСАТА, така необходими за кампаниите и " послушните партиини агнета"!Надеждите на "99-те процента" увисват във въздуха,подхранвани от лицимерното и чисто лъжливо поведение на партиите към обикновените партиини членове и техните симпатизанти, по време на предизборните кампании!  
         Ето защо днес наблюдаваме следната картина: Партиите и техните партизани водят люта битка по медиите и пред нашите очи,за да спечелят някои и друг избирател от техния "електорат"! Но всички партии отбягват дебат  по същество и не  посочват виновника ( 1%) за бедността,недостига на публични средства за здравеопазване,култура,образование,наука и иновации,защото той дебне зад гърба им! А когато все пак получат мнозинство в НС,веднага забравят какво са обещавали относно хала на "99-те процента" и най-вече за "социалната държава"! Защо ли? Защото  само "онова,което е добро за 1% ,е  добро и за всички останали",както се "мъчи" да ни убеди дебатът за типа на обществото ни,контролиран от 1% и КОЙТО ПАРТИИТЕ В ЕДИН ГЛАС ни убеждават да го възприемем,слугувайки на интересите му!
          На практика ние субсидираме хора,които работят за друг,който е свикнал друг да му плаща харчовете и узаконяваме статуквото!ТАКА ДЕБАТЪТ ЗА ТОВА, КОЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ПОВЕЧЕТО ГРАЖДАНИ се изражда в убеждаване на "99-те процента",че онова,което е добро за 1% е добро и за тях и тушира всякаква евентуална тяхна съпротива и недоволство!ВСИЧКИ ПАРТИИ СИНИ,ЧЕРВЕНИ, ОРАНЖЕВИ,ЛИБЕРАЛИ И ДРУГИ са формално с такива окраски,за заблуда на обществото! Един внимателен и критичен поглед към поведението им показва,че всички партии се стремят да проповядват  едно и също: КОНСТАТАЦИЯТА НА СТИГЛИЦ, написана от мен под заглавието на статията!  

      ЕТО ТОВА Е ОМАГЬОСАНИЯТ КРЪГ, В КОЙТО СЕ ВЪРТИМ ВЕЧЕ 27 ГОДИНИ И Е ПРИЧИНА ДА СЕ ТОПИМ КАТО МАРТЕНСКИЯ СНЯГ!


                                                                               Венелин    Дедински

понеделник, 9 май 2016 г.

СРЕДНОЩЕН УРОК
                                                                71 години от победата над фашистка Европа
      Беше  през 1976г., в разгара на лятото. Пак бях командирован в Москва.Съгласувахме съвместни проекти за гиганта КАМАЗ!.....Имах тази вечер билет за Болшой театър и бързах да приключим на време.
       И така след представлението реших да се прибера пеша в хотела.Не ми се прибираше веднага, особено с метрото. Чакаха ме около 7-8 км път в приятната и прохладна московска вечер. За няколко минути публиката,която излезе от театъра се разпиля по спирките на градския транспорт,а аз поех пеша към хотела.Москва се готвеше за сън.Прозорците на огромните блокове гаснеха един по един.Само колите и автобусите по булеварда,които летяха покрай мен издаваха, че градът не е напълно заспал.Обхвана ме чувството за самотност и едва ли не,че съм единственият човек в този град.Мислите за утрешния ден ме погълнаха и ме изключиха от реалния свят.
        Беше изминал повече от час откакто тръгнах от Болшой театър към хотела. Беше си вече полунощ и колите все по-рядко нарушаваха тишината около мен. Жив човек не се виждаше наоколо.  
        Изневиделица някакъв руснак се изправи пред мен и започна да ми говори, усмихвайки се така,че все едно сме израснали в един двор и сме съседи. Беше пил доста, но се държеше на крака и не говореше завалено. Искаше ми две рубли, за да се прибере до в къщи с такси, защото автобуси по това време вече нямаше. Аз извадих двете рубли и му ги подадох като го попитах на руски с акцент на чужденец дали са му достатъчни и хич да не се срамува да каже още колко му трябват. Изведнъж усмивката му се изпари от лицето. Съвсем учтиво и със сериозен тон ми каза,че от чужденци пари не взима и бутна протегната ми ръка с двете рубли. Аз останах малко неприятно изненадан. Гордостта и самочувствието на руснака  бяха изписани съвсем ясно на лицето му и понечи да си тръгне. Аз го задържах като го попитах какво значение има за него това.Явно беше,че му е неприятно да ми отговори, но лицето му го издаваше,че не обича чужденците,а в погледа му долових и презрение. Настана неловка пауза,след което среднощният ми събеседник се обърна и направи крачка по посока на своя път. Аз държах все още двете рубли в ръка съвсем стъписан. Дали от моето изумление или от поведението ми на човек,който не разбира нищо от случилото се, нещо му щракна в главата. Той се спря  и обръщайки се ме попита какъв съм. Казах му,че съм българин. Този човек стана друг. Лицето му засия, прегърна ме и каза: "Давай денги брат, потому что я очень опоздал. Ети два рубля мне хватит. Спасибо,брат" Взе двете рубли и изчезна така както и се беше появил.
      Аз поех своя път към хотела препълнен с размисли над току що разигралата се случка. В нея имаше много философия,история и най-вече САМАТА НЕПОДПРАВЕНА ВЕКОВНА ИСТИНА! Може би след тези 2-3 минути аз имах чувството, че съм прочел томове документи за дружбата и близостта,раждана през вековете между тези два народа,църквата и писмената им култура- българският и руският!


                                                                       Венелин Дедински

четвъртък, 3 март 2016 г.

ТРЕТИ МАРТ
             Обикнивено на този ден,ние българите си спомняме за загиналите Априлци,кланетата в Батак, Братцигово и Перущица,опожарените Панагюрище и Стара Загора....За жертвите от Илинденското и Преображенското въстания! Естествено и за огромната саможертва на братята освободители, дали 110 000 свидни жертви от офицери, войници и медицински персонал...за тази наша свобода!Прекланяме се и пред костите на румънските и финландските войни,загинали в тази свещена за нас, българите, война! Гордеем се с героите-опълченци, проявили чудеса от храброст на Шипка и в Стара Загора!
               На този ден,пък и в останалите от годината винаги в съзнанието ни трябва да има място и за онези българи, които са предпочели ятагана пред игото по време на 5 вековното ни робство, през които нашественикът е "присъствал" по нашите земи! Да не говорим за масовото избиване на нашия народ от малоазийските орди по време на стъпването им на Балканския полуостров! Единствено само благодарение на горите и планините нашето племе е оцеляло, доведено до санитарния минимум около един милион души! Да не говорим за безвъзвратното унищожаване на великите ни владетели,превели ни успешно през вековете от бреговете на Волга до тези на Дунав и Черно море. Създали първата държава на континента, споила букета от заварените племена с новодошлите в една силна и цветуща държава,запазвайки традициите и културата им!......И само черногледец  или българомразец може да изрече, че тази свобода ни е дадена даром!.....Едва ли има друг народ по света, който цели 5 века нито за миг не е преставал да се бори за своята свобода, вдигайки перманентни въстания, потушавани с нечувана жестокост и примитивизъм.Колко лични драми на поколения българи, породени от това "присъствие" са били мълчаливо преглъщани и тихо оплаквани!......Останали забравени!Мъката им неизпята!Проклятието от безсилието и безнадеждната им участ, не чути!
               Ето пред тези жертви,страдания и унижения,давани от народа ни за своята независимост цели 500 години, трябва да се преклоним днес! Със сигурност те са много повече  от ония,които е давал за своята свобода и независимост който и да е друг народ по света! Ако добавим и факта, че латиноамериканските държави само за около 100 години робство загубиха своя език, култура и идентичност, то подвигът и героизмът на нашите предци добива огромна значимост. Може би е уникален!......И днес, който се опита да се изправи срещу тази истина! Да се опитва да я омаловажи или отрече тотално,нека знае, че срамът и проклятието от низостта, с която е дръзнал да го направи ще го носят поколенията му до девето коляно!...Да бъде сигурен,че ще се нареди до всички ония "българи"-мекерета,слугували срещу интересите на народа си!......Като Хаджипенчович,подписал смъртната пртсъда на Левски, дори без никакво възражение! Като дядо Въльо, доброволно предал Бенковски и другарите му! Като баташките чорбаджии, настоявали да се предаде оръжието на чалмите,въпреки  успешния отпор, който давали въстаналите батачани на Али Барутанлията и неговата глутница! Те дори вече  били готови да се откажат от плячкосването на това село, но подлия помак прибягнал до последната си хитрост!.....Като доброволците"българи", заловили Захари Стоянов в последната кошара на върха на Тетевенския балкан, въпреки,че турската потеря вече се отказала да го гони и се прибрала в селото!...Като папукчията "българин",отказал на турския управник да направи цървули на тоя бос и с изранени крака "чапкънин",събудил съжаление дори у врага!......И днес много такива жалки гниди живеят редом с нас,ядът български хляб.....и плюят без никакъв срам и морал по него,за жалост!
                Нека всичко написано до тук да се помни и брани като зеницата на окото от конюнктурни фалшификатори и безродници,за да могат децата ни да пият вода от чист и неопетнен извор! За да имат законното право,с което утре да се гордеят! За да имат законното право на самочувствие,че са потомци на един корав,велик и уникален народ,победил ятагана със своята култура, писменост и интелигентност.......и ги съхранил въпреки него, цели 5 века робство!
               Накрая искам да обърна внимание на днешните и бъдещите управници в двете страни на oбщата ни границата, че трябва да лягат и стават всеки божи ден с мисълта в главите си,че и двата комшийски народа, разделени от тази граница еднакво мразят робията и неканените гости! Еднакво много държат да са си сайбии само те на собствения си дом! Еднакво чуждото не щат,.....но и своето ще бранят със зъби и нокти!.......И никога тия управници да не допускат нечистиви  мисли да спохождат главите им......като блянове по отдавна изчезналата Османска империя,....и такива за подмяна на думата робство с някакво "присъствие"на поробителя! Дядо Вазов е достатъчно по-умен от всички нас, за да се съмняваме в неговото определение, освен това се е постарал да го опише с таланта си правдиво, в най- великия роман на българите!.....Тези управници никога да не се правят по-светци от Христос....и Аллах, като се опитват да ни правят на будали....за всякакви чужди интереси!

понеделник, 29 февруари 2016 г.

ЗА ПАРТИЗАНСКИЯТ ШМЕКЕРЛЪК
         Мътните води на прехода,скъсали стената на язовира,пометоха и покриха с кал всичко онова,което бе създадено и живееше до този момент,напоявано от животворните води на този язовир. Леките и вонящи субстанции по естествен път изплуваха от горе на мътния порой.....и за да бъде пълна и безнадеждна картината на този "преход" те изпълниха с воня  цялото затлачено с кал пространство.  Като новоизлюпени господари  започнаха да диктуват дневния ред на тази опустошена от пороя територия!........ За да не изглеждат съвсем безпросветни и неуки,побързаха да си купят или издействат дипломи за "образованост" или се закичиха със значката "десидент",въпреки,че едва ли знаят истинското съдържание на тази дума.  "Професорите" и всякакви други "десиденти",като Михаил Неделчев, Кошлуков,Ал. Йорданов,Леонидов,Калин Манолов и много като тях, станаха повече от жабите в това блато. Няма ден, в който поне по трима такива"професори" да не се явяват по която ѝ да е телевизия, важно правещи своите нескопосани анализи по всякакви теми......И най-вече да ни убеждават колко добре изглежда всичко наоколо,прогизнало от....... калта, в сравнение с онова останало и затрито под нея! Този партизански шмекерлък  познат ни от първите години след войната, който покрай сухото, съвсем безмисловно смело гореше и суровото,но бе навреме обуздан и изхвърлен от живота ни тогава!......Днес не е необходимо да си Антон Дончев или Валери Петров, за да те "обявят" за велик! За да си "звезда- герой на нашето време"!  Напълно достатъчно е да си ловък шмекер и да боравиш умело с "доказателства от първа ръка", за да плюеш смело и също така безмисловно по всичко онова,което загина под калта на пороя! Не,че то нямаше кусури,но за партизанския нагаждач е важно всичко да бъде замазано с любимата му кал! Така родените след пороя ще "харесат" и приемат по-безрезервно и естествено действителността,която виждат и ще започнат да припяват на тия жабоци-десиденти безкритично,придобивайки неусетно образ на жаби като тях! Блатото ще стане естествената им среда на живот!
      Днес дори и НАЦИОНАЛНАТА ни ТЕЛЕВИЗИЯ,финансирана от данъкоплатците се включи в тази надпревара  и благодарение на "гениалния" КОШЛУКОВ,младите по-бързо и по-сигурно ще се се превърнат в жаби като него!
  Господа,днес ГЛУПОСТТА е ПРЕДИМСТВО,МОРАЛЪТ –НЕДОСТАТЪК,а ПРОДАЖНОСТТА и СЛУГИНАЖЪТ.....ДОХОДНИ ПРОФЕСИИ! Дано млдите да го разберат по-бързо и да не позволят дрогата,която се лее от ефира днес, да овладее съзнанието им и го разруши!    
       Предаването "Деконструкция" бе свалено от ефир с "героични" тиради на онези от СЕМ, които извършиха деянието, демонстрирайки с безпардонен тепегюзлук своето нищожество, само и само да се подмажат на един отчайващо некадърен, провалил се сам "президент"!......Така побързаха да  ни покажат колко са хубави "дрехите" на един "ГОЛ ЦАР"! Тази своя срамна постъпка те се опитваха да тушират, клеймейки шумно и с приповдигнат патос "враговете на народа",....с видима самозаблуда и самочувствие на "истински патриоти" и "бранители" на правдата!Естествено бе горните "професори" и "десиденти" неминуемо да влязат в употреба!С помощта на "научния си потенциал",доказан от "дипломите" и "титлите",те се заеха  твърде неграмотно да я отстояват по всички ТВ студия и радия! Това носеше на последните добра печалба, срещу ефирното време,което  предостявяха с охота...... и с това го овоняваха до краен предел! Но,какво да се прави? Парите не миришат!
        Контра предаването на Румен Леонидов,което бе измислено поне малко да заглуши правдата в "Деконструкция" остана....като бастион на ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНА, която заслужава да се лее в родния  ни ефир! И.....ВСИЧКО СИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО!!!....Спокойствие и тишина настана в блатото!......Само, че слушайки този 
"литературен" шмекер, появил се върху мътните води на прехода интересно защо твърде много ми напомня на предишните такива- по време на социализма! На такива "гениални литературни колоси" ......като Ст. Ц. ....с фамилия известна на всички! Апаратния,конюнктурния,галещия ухото на властта,нечистоплътен "патриотизъм" на този "велик" наш писател ни е до болка познат......също като този на Леонидов!
         Между другото се сетих за Петър Увалиев!.....Може ли някой свестен българин да каже нещо укоряващо или лошо за този велик и начетен българин??!!.....Ако го направи....първо няма да е българин....или вероятно ще е една безмисловна дребна мижитурка!.....Та този човек едва ли някой може да каже, че е симпатизант на комунистическата идея......или още по-дръзко, комунист!.....Въпреки  това той, воден от дълбоките си патриотични чувства е помагал винаги и на хората от комунистическия режим,когато това е било в поза на България.Независимо, че този режим не винаги се отнасяше към него благосклонно, а понякога и грубо! Моралът не му позволяваше да отговаря на тези низостни постъпки! Неговата камбанария не бе от ранга на тия, които постъпваха така с него! Този му висок морал и прекрасен  характер  позволяваха на Увалиев да отделя зърното от плявата много по-прецизно от всяка изобретена за това машина! С педантична точност и изключително достойнство, този човек показваше недъзите на нашето общество .....без злоба,без пропаганда, без обиди и квалификации,без да се унижава с някакви дребни шмекерии.....с единственото желание и надежда да бъде чут  от трибуната ББС....и колкото  се може повече да бъде полезен на родината, защото я обичаше истински! С удоволствие се срещна с офицера от ДС Георги Марков и  помогна с всичко, което бе по силите му на неговото благородно дело, в името на по-доброто за България!.......Слушах неговите публични изяви след като се завърна в България. Вече от позицията не само на критикуващ, Увалиев се стремеше да бъде максимално прецизен и обективен в преценките си за отминалия ни 45 годишен период,......за да останат те ВЕРНИ в историята,която младите тепърва щяха да я четат! Този изключителен човек нито за миг не се поколеба да каже и добрите неща, постигнати от българите през този период,.... радваше им се!Искрено му се искаше да са повече!  Той ги съобщаваше с удоволствие и с прецизна точност, разбира се премерени на неговия кантар!  Не си позволи никакви изхвърляния и суперлативи,.....както и тяхното неглижиране!
        Aко въпросният Леонидов гори от желание да изследва мръсното бельо на тайните служби, бих му препоръчал да се хвърли с пълна сила и ентусиазъм в това на ЦРУ!.....Там той ще намери обилен материал за задоволяване на своето любопитство и на неогасимата си страст към този род "научни" изследвания......Макар и захванал се първоначално с бившата ни ДС, "изследователската" му дейност ще го доведе да заключението, че мръсното ѝ бельо изглежда като почти неупотребявано,в сравнение с това на ЦРУ!......Достатъчно е да споменем терора, който осъществяваше в САЩ по време на маккартизма, много по-мащабен и безпощаден от ответната реакция на новите демокрации в Европа по-това време, "демократичните" разстрели на Кенеди, Алиенде и Че Гевара....и още много такива по целия свят, многобройните опити за покушение на Кастро,както и плана за нахлуването в Гренада! Непрекъснатия контрол над правителствата в Латинска Америка и на много други по света, упражняван директно от тази институция,са само незначителна част от това "бельо" на ЦРУ, г-н Леонидов!!....И като краен резултат от изследването си "изследователят"  Леонидов неминуемо ще се добере до "научното" прозрение, че въпреки този факт "авторитетът" на това ЦРУ ни най-малко не е пострадал като репресивна институция на "най-демократичната" държава в света- САЩ!НИЩО НОВО ПОД СЛЪНЦЕТО, господин Леонидов......САМО СМЯХ В ЗАЛАТА!
             Да показваш "колко  мръсно" е бельото на един човек,оставено в коша за пране не означава,че  този човек.....е  обезателно НЕЧИСТОПЛЪТЕН!!
             Братя българи, стремете се да умеете добре да отсявате плявата от зърното както го правеше ПЕТЪР УВАЛИЕВ......и ВИНАГИ казвайте цялата истина! Тя нито е ЧЕРНА нито е БЯЛА!.....Тя е ИСТИНАТА, неоцветена, без грим,без пластична операция!
      Половинчатата истина обслужва някого......и е слуга на мръсната ПРОПАГАНДА, денонощно лееща се от ефира, предназначена да срива съпротивителните сили на нашия мозък!......Защото,когато маймуната започне да мисли,става Човек!                                                                Венелин Дедински