Google+ Followers

четвъртък, 10 април 2014 г.

ОТВОРЕНО ПИСМО

     "Американците винаги са били резервирани към класовия анализ. Америка-обичахме да вярваме -е страна на средната класа и тази увереност ни държи заедно. Не трябва да има разделение между горната и долната класа, между буржоазията и работниците. Но ако под "основано на класите общество" разбираме общество, в което переспективите на тези от дъното да се издигнат са малки, то тогава Америка може би се е превърнала в по- основано на класите общество, отколкото е " стара" Европа, и нашето разделение сега може би е дори по-голямо от тяхното"

      "Огромното множество страда заедно, а онези на върха- единият процент- живее различен живот. "99-те процента" опитват да "изковат" нова коалиция- едно ново чувство за национална идентичност, основано не на фикцията за универсална средна класа, а на реалността на икономическите вододели в нашата икономика и в нашето общество"

      " Политиците имат стимул да прегърнат идеи, които служат на богатите"

      " Политическата система, където вотът на богатите е с по-голяма тежест, осигурява широка възможност за създаване на закони и регулации-и тяхното прилагане- по начин, който не само не защитава обикновените хора от богатите, но допълнително облагодетелства вторите за сметка на останалата част от обществото."

      " Ние нямаме система, в която да съществува справедливост за всеки. Ние имаме система, където се съревноваваме за оръжията, и онези с най-дълбоките джобове са в най-добрата позиция да се борят и да побеждават"

      " Но както един текст в закона "Вагнер" по време на президентството  на Франклин Делано Рузвелт насърчи развитието на сдруженията, в името на гъвкавостта на работната сила републиканците и на държавно ниво, и на федерално ниво съдействаха за тяхното отслабване. Разбиването на стачката на контрольорите на въздушното движение от президента Рейгън през 1981г. беше повратен момент за сломяването на мощта на съюзите"

      "Ние имаме едно голямо предимство- живеем в демокрация- но това е демокрация, която все по- малко отразява интересите на мнозинството от населението"


         

                                                                                   Г-Н  СТАНИШЕВ,


          Горните цитати не са взети от теоретичен "научен" доклад на някой Научен политически институт в СССР, а са истини от един анализ на нобелов лауреат по икономика, получил световно признание! А философията на либералния капитализъм и неговото "националноотговорно" поведение е само развлекателно четиво за наивници. Истинският водач на обществото, чиито интереси се накърняват от капитала не би трябвало да бъде от тези наивници! Вие сте партиен водач не само на БСП, но и на ПЕС. Какво направихте, за да промените действителността в ЕС, която не е по-различна от тази, която  Пол Кругман рисува:

         "Крайната концентрация на доход е несъвместима с реалната демокрация. Може ли някой сериозно да отрече, че политическата система е развратена от влиянието на големите пари и че развращаването се засилва, тъй като богатството на едно малцинство расте все повече"

        Както личи от констатациите на Стиглиц класовото разделение, формулирано още от Маркс няма как да не се случи, независимо  пророкуването от измислени "политически" стратези в САЩ , че панацеята за хармонията в обществото е "средната класа"!Просто няма как един ден тя да не се окаже плячка на хищния и ненаситен капитал!... Предстоят избори! Скоро ще се изправите срещу капитала!....А може би ще правите ортаклък с него?! Може би вярвате в неговата "хуманност" и "либерализъм"?! Предлагам Ви да се образовате от този не случаен икономист:

       " Модерният капитализъм се е превърнал в сложна игра и онези, които я печелят, трябва да имат нещо повече от интелект. Но те често притежават черти, които не  предизвикват възхищение- способността да заобикалят закона или да използват закона в своя изгода, склонността да се възползват от предимствата си пред другите, дори пред бедните, и да играят НЕЧЕСТНО, когато е необходимо"

        Когато ръководите партия, която е наследница и с принципи на такава, защитавала онеправданите трябва сериозно да се замислите какви ги вършите- тук в България и там в ЕС!
Ако се вживявате в защитник на онеправданите, трябва да знаете, че това са "99-те процента" от обществото! Ако по времето на Маркс на експлоатация основно беше подложен пролетариятът и Гения го доказа по безспорен начин с принадената стойност, днес "иновациите" на модерния капитализъм са му осигурили доста елегантни механизми и приоми, с които капиталът извлича незаработено богатство вече не само от наемния труд, но и от цялото общество. Ето какво пише този "безумно добър" икономист след като се е постарал да обхване повечето пътища, по които изтича незаработеното богатство от обществото към джобовете на тези 1% от него. Така наречената " рента" , както го е кръстил  икономистът:

        "Тъжно е , но щедростта на държавата към корпорациите не приключва с малкото примери, които дадохме. Ала за да се опише всеки един пример на припознатото от държавата търсене на рента, ще трябва да се напише още една книга."

        Днес Вие и партията Ви не е обединител на неоправданите "99-те процента". Тя дори е изоставила на произвола на съдбата работниците, с които капиталът прави каквото си поиска и когато си поиска. А ето до какви деформации в обществото води това безхаберие според  нобелистът, когато това се случва:

       " Правилата на играта влияят върху позицията на различните участници при воденето на преговори. Ние създадохме правила на играта, които отслабиха влиянието на работниците при водене на преговори в сравнение с позицията на капитала, в резултат на което работниците страдаха. Оскъдните работни места и съществуващата асиметрия в резултат на глобализацията създадоха конкуренция за работните места, при които работниците губеха, а собствениците на капитал печелеха."

       И като лидер на такъв висок пост  би трябвало да  Ви е  пределно ясно, че глобализацията в света се дирижира от едрият световен капитал така, че да работи в негова полза!.....А Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО ТОВА ДА НЕ Е ТАКА!! Ето какво пише по този въпрос световно признатият икономист:

           " Въпрос  на проста икономическа сметка е, че от гледище на ефективността свободното движение на труд носи на световното производство неимоверно по-големи ползи, отколкото свободното движение на капитал. Различията във възвращаемостта на капитала са много малки в сравнение с различията във възвращаемостта на труда......ДОКАТО ХОРАТА, КОИТО РАБОТЯТ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, НЕПРЕКЪСНАТО ГОВОРЯТ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ЕФЕКТИВНОСТТА, ОНОВА КОЕТО ТЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ИМАТ ПРЕДВИД, Е СЪВСЕМ ДРУГО- НАБОР ОТ ПРАВИЛА, КОИТО ГИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ И УВЕЛИЧАВАТ ТЯХНОТО ПРЕДИМСТВО ПРЕД РАБОТНИЦИТЕ!"

           Партиите, закичили се с етикета на защитници интересите на обществото стоят като наблюдатели на този процес и е естествено да  бъдат изхвърлени от политиката. Ето каква картина на глобализацията Стиглиц счита, че е напълно реализуема, но тези, които трябва да мобилизират и поведат обществото за да я осъществят и защитят своите интереси, са се превърнати в пудели от капитала и са се оплели като патета в калчища:

       "За да видим как асиметричната глобализация може да повлияе върху силата на  договаряне , нека си представим за момент какъв би бил светът, ако имаше свободно движение на труд, но не и мобилност на капитала. Страните биха се конкурирали при привличането на работници. Те биха им обещавали добри училища, благотворна среда, както и ниски данъци. Това би могло да се финансира с високите данъци върху капитала. Но това не е светът, в който живеем- това е така, защото в голяма степен единият процент не иска да живеем по този начин."

       Г-н Партиен лидер на левицата в ЕС, призванието на ПЕС е да направи от Европа пак авангардът на света. Да му покаже, че един друг свят е възможен- по-справедлив и с експлоатация, поне за сега, сведена до минимум. В състояние ли е ПЕС днес да вдигне това знаме на човешкия прогрес така високо, че да го видят и онези онеправдани "99-те процента" отвъд океана, така "демократично" разгонени  и със "законно" съборени палатки по улиците на Ню Йорк, само защото искаха да сложат намордник на хищния и ненаситен 1% ?! Такъв свят не е утопия, не е химера или илюзията за "светлото бъдеще" То е реално, описано от този капацитет с ранга на Корольов и фон Браун в икономическата наука. Ето как той  посочва практическите стъпки на неговата реализация :

         " Другата визия е за общество, където бездната между бедните и богатите не е толкова голяма, където съществува усещането за обща съдба, всеобщ ангажимент за предоставяне на възможности и справедливост, където думите "свобода и справедливост за ВСЕКИ"  наистина са онова, което значат, където приемаме сериозно Всеобщата декларация за човешките права, която подчертава не само значението на гражданските права,  но и на икономическите права на обикновените граждани..........Да имаме държава и общество, които служат на всички хора- работещи в съответствие с принципите за справедливост, честна игра и равни шансове, - не става от само себе си. Някой трябва да се погрижи за това."

         Г-н Станишев има ли по-голяма цел за един водач? Особено, когато  може да събере такава огромна армия зад гърба си? Тя чака някой да я организира! Тя жадува за едно ново, по-справедливо общество! Бремето да си авангардът на света е тежко, но велико! Срамота е десницата да си разиграва коня и да внушава на човечеството, че няма алтернатива на нейната политика! СВЕЩЕННА ГЛУПОСТ! Но някой трябва да ѝ докаже, че е такава. И това се оказва, че не е ПЕС, за съжаление! Но Стиглиц е този, който го прави като не  ѝ оставя никакъв шанс:

         "Десницата иска "правилните" правила на играта- тези, които дават предимство на богатите за сметка на останалите. Десницата се опита да даде насока на дебата, да внуши, че съществува ЕДИНСТВЕН избор на правила, които да бъдат най-подходящи за всички. Но когато четем тази книга, ние разбираме защо това не е вярно."

         Накрая този икономист с такъв висок ранг посочва на политиците от левицата механизма, с който тя може да изпълни своето призвание и защити правото си на съществуване:

          "Въпреки това с провала на комунизма стана очевидно да се приеме, че за всеки освен за предания идеолог държавата трябва да има ДОМИНИРАЩА роля в икономиката. Извън тези опити, извън наблюденията, че пазарите често се провалят, но че същото се отнася и за държавата, идеята, която проповядваме тук-че е необходимо да съществува баланс между ролята на пазарите, държавата и гражданското общество,-еволюира по съвсем естествен начин. Идеите как да се постигне този баланс може да се различават в различните страни и в различни времена. В Източна Азия се появи идеята за ПРОГРЕСИВНАТА ДЪРЖАВА (гарант на този баланс).......Тази държава има огромен успех, най-бързия устойчив растеж, непознат до сега, със силно намаляване на бедността и огромни ползи за голяма част от населението."

         Летвата е пред Вас, г-н Станишев, върнете на Европа призванието да бъде пак авангардът на света, а не васал на един удавник! Знаете добре от историята, че всеки който е вдигнал ръка срещу Русия тя винаги му е изсъхвала! Сега е историческият Ви шанс! Направете Европа  партньор на Русия. Това е в неин жизнен интерес! Едва ли някой гражданин на Европа може да го направи по-добре от Вас!?  Там започва да се кове бъдещето на света!... Птичката веднъж каца на рамото! Капиталът и десницата само ще Ви използват докато сте им полезен! Не се дръжте като пудел пред тях!..... Обществото прави водачите велики!


                                                                                         В. Дедински