Google+ Followers

понеделник, 28 юли 2014 г.

ЗА ЕГОТО БЪЛГАРСКО И ОЩЕ НЕЩО

     Разнищвайки нашата история, колкото ми е възможно, винаги съм  търсил обяснение на това, как някога сме били велико племе. Само като си помисля, че сме преместили една цяла "държава" от бреговете на Волга до брега на Дунав. Че сме извървели този път със семействата, покъщнината и добитъка. Раждали сме се, умирали сме, воювали сме и сме вървели. По целия този път не се загубваме, не се разпиляваме, не изчезваме! На север руси, на юг всякакви мюсюлмани! И накрая като капак печелим битка срещу една империя и първи в Европа основаваме държава! Неща, които днес само при споменаването им ме побиват тръпки!!
     Единственото, поне за мен, обяснение за всичко това, което сме сторили тогава, а и по-късно може би е , че сме имали мъдри и велики владетели!  Владетели с характер, силни, умеещи да виждат в бъдещето безпогрешно..... Огненият ад и  безпощадната сеч на малоазийските орди, бушували от Константинопол до днешното немско градче Пасау, повече от 2 века, завинаги ни лишават от тях и техните поколения! Оцеляваме като народ благодарение на духа, грамотността, гена и планините. Те се оказват по-силни от османлийския ятаган, по-силни от времето!..... След векове робство, отчаяна съпротива и безнадеждност, бавно като от кома изплува нашето  самосъзнание.... Няма ги обаче владетелите ни. Тези, които да ни мобилизират, да ни дадат кураж и самочувствие на велик народ, да ни поведат напред по верния път! Започваме пипнешком да го търсим. С мъка, жертви, грешки. Като изгубени в гора, осиротели деца. Измисляме си планове водачи. Търсим пътя за освобождение. Но нито водачите са като владетелите ни, нито плановете ни са толкова далновидни! Наследството ни обаче се е събудило. То напира и не търпи робство! Разбираме, че от вън не бива да чакаме помощ, колкото и Раковски да е бил начетен, широко скроен и със солидни връзки в чужбина!.... Левски поема тежкия кръст към Голгота. Умни и будни българи вдяват бързо и комитетите никнат един след друг в България!  Пътят като че ли е налучкан?! Успехът май ще се получи! Но е още далеко, много далеко до победата!...Ето точно тук е критичния момент, когато някой започва да си мисли за заслугата. Неговото его го кара да бърза, защото може да стане "късно"! До този момент всеки е чакал другият да е на топа на устата, ако се провали! Но просветне ли малката надежда за реален успех, макар твърде далечен и съвсем неясен, веднага избуява завистта, мисълта, че друг ще обере овациите. Егото, че аз съм по-способния и не бива трудът ми да отиде на "вятъра", кара Димитър Общи да се противопостави на Левски точно в този момент, а не преди това!! Никой не отрича заслугите и качествата на Димитър Общи, но егото му вече го тласка към безрасъдство! Кара го да мисли, че Левски не е прав и е време той да води хорото! Противникът печели, делото едвам припламнало и се е видяла светлината в тунела, търпи ужасен погром! На бесилото увисва човек.... И то какъв човек! Онзи, който е посочил пътя и го е довел до критичния момент, от който  се ражда надеждата за успеха!
            Въпреки тия несполуки в Панагюрище се подготвя и избухва въстанието. Там няма "велики" водачи и мисли за "кой да води хорото". Всички дружно, подпомагайки се взаимно, са бутали делата заедно, като опълченците-"всеки е гледал да бъде напред и един враг повеч мъртав да положи"! Няма его, няма тънки сметки, няма завист! Тези обикновени, но сърцати и превъзмогнали страха хора, постигат целта си, макар и с много кръв и сълзи. Въпреки нечуваната жестокост на турския ятаган!
          Да видим какво става месец по-късно във Враца!
          Там апостол на III революционен окръг е бил Стоян Заимов, подпомаган от Н.Обретенов и Г. Апостолов. И Захари Стоянов пише:
          "Заимов като диарбекирски заточеник, старши от всички, почнал малко по малко да злоупотребява почестите, които му отдавали другите. Той бил апостол, но станал нетърпим и дребнав бегликчия, груб и честолюбив. Другите апостоли бяха светци във всяко отношение, вино, ракия не туряха в устата си, а той се разположил в къщата на познатата патриотка баба Хаджийка и почнал моабети с мезета и манджи!..........Той се пуснал по-нататък и настроил врачанската революционна  комисия да пропъди Г. Апостолов и Н. Обретенов, което и станало.
           Сега Заимов останал сам в цял окръг, разпасан, приготовлявал кърваво въстание, като писал писма по другите окръзи и в Румъния. Писал онова, което му раждало въображението, а не действителността и положението. Панагюрище, Копривщица, Батак и цяла Тракия  въстанаха преди месец, царуваха и угаснаха, вече трева израсна върху пепелищата, а Заимов се мъдри още в къщата на баба Хаджийка, пише писма и заблуждава другарите......А за станалото в Тракия той не можеше да не знае подробно. Не само "Кървавото писмо" бил получил, но и двама панагюрци се изтърсили във Враца около 1 май с две турски глави, турени в конска торба!......."
          
           И така, подмамен от писмата на Заимов, Ботев слиза на 17 май в  Козлодуй  и очаква юнаците на Заимов да го посрещнат с бойна песен!!.... НИ ПЕСЕН, НИ ДЯВОЛ! Вестта, че Ботев е  слязъл на козлодуйския бряг раздвижила врачани! Захари Стоянов пише:
       " Новината била толкова гръмлива, щото наелектризирала сухо и сурово при първото ѝ получаване, в това число и Заимова. Направил се тертип за въстание, но както ще да видят читателите, тоя тертип бил така гевшек, като че длъжността на града  е била само да посрещне Ботйов и да му каже : " Хайде на добър час!"........Часа по 8 развили народния байрак " Свобода или смърт", приготвен от Мица Кръсткева и цялата чета от 200 души, с воеводата и свещеници влезли в черковата  "Вознесение"..........Щом влезли в черковата, дали клетва пред кръст и пред евангелие, че ще бъдат верни, че да сложат кости за отечеството. И си представете, че цяла нощ те останали в черковата без всякакво действие! Нито на турците нападали, нито към Ботйова се отправили....."
           Съмнало, а "юнаците" от черквата "Вознесение" вече се разстъпвали из черковния двор и чакали с нетърпение да посрещнат Ботев! Друго намерение не са имали този ден!.... И ето егото българско как помага на душманите! Захари Стоянов продължава:
          " И така, ние имаме тоя ден два въстанически лагера, на два часа далеч един от други, Ботйов на Веслец със 150 души, а Заимов в черковата "Вознесение" във Враца. Последния писал кърваво писмо, че работата му е готова, който ден поиска, може да въстане, господар е на положението, играй си с турците. Другият, основан на тези известия, запътил се и дошел до гърба на Заимова. Тръгнал на помощ, а то излязло противното. Кому да помага? Помага се на човек, който  е почнал да върши нещо, който е дал знак на съществувание поне. Единът си изпълнил длъжността повече от бляскаво, изскубнал се от чужда земя, заробил параход, минал река, дошъл на педя място. Другият - на сбъркан адрес попаднал. И започнали преговори кой при кого да отиде......!"
            В същото това време черкезите, които се били с Ботевата чета на  Милин Камък, бездействали тоя ден, пазели само четата отдалеч- да не тръгне към Враца. Ако врачани бяха излезли за Веслец, то тая потеря щеше да остане между два огъня.
            Захари Стоянов описва и резултатът от егото на Заимов:
            
             "Нито едното нито другото станало. Ботйов замръкнал на Веслец със своите надежди, отчаян много повече, отколкото на Милин Камък. А що е станало със Заимова в черковата "Вознесение"? И за тях се намирала изходна точка, трябвало най-после от изток или запад да им дойде онова, което заслужавали и очаквали.
                           
              - Аскер, аскер иде!- се чули гласове най-напред по улиците във Враца, а после и в самата черкова........... Калпаци и паласки се снемали, ножове и пушки се отпасвали и всичко това непотребно вещество се предавало на съхранение в черковните заходи. Тясна била черковната врата за съзаклятниците, когато те бягали по къщята си,когато забравили и клетва и обещание.....  Ни по-малко, ни по-много - двадесет български глави паднали в един час по улиците!! Между убитите бил и свещеник Коста, честен и благороден пастир!"

            Резултатът- избити врачани, една велика глава, набита на кол, унижавана и разнасяна из врачанско под звуците на зурлите и тъпаните от екзалтирани тъпи, безмозъчни черкези! Разпиляна чета от храбри и готови да умрат за България момчета, много от тях загинали и от..... българска ръка!.... Ето съдбата само на трима, описана от Захари Стоянов:

           "В лозето на един врачански търговец Стоян Грамчев, находящо се във веслецкиите лозя, изпаднали други трима от четата, но изгубени по-късно. Те били руският княз, Георги Матев и Георги Апостолов. Имало някой помежду им ранен.  Те приплакали на Стояна да им донесе малко хляб и да ги скрие за няколко деня, дорде им оздравеят раните и дордето се поуталожи работата. Приел ги Стоян уж братски и отишъл да им донесе хляб, а тях затворил в колибата на лозето си! Но не хляб им той донесъл, а десетина души черкези, които ги заградили. На въпроса да се предадат те загърмели из прозорците. Прибягнало се до коренни мерки: запалили колибата и тримата мъченици изгорели като червеи! Когато те пищели, чувало се наоколо.
             Други уверяват, че Стоян сам запалил колибата и скрит, отдалеч гледал на пламъците. Когато тя паднала и затрупала жертвите, тогава чак отишел, та обадил на правителството. Наградили го. Живял Стоян до 1887г. и щом се отворело дума за отечество и за страдания, казвал и той, че една колиба му е изгоряла за тия работи!"

            Мерзост и предателство винаги е имало и ще има  не само по нашите земи. Те винаги се наказват с клеймо, дамгосващо неизтриваемо наследниците до девето коляно. И когато "учени" с купени дипломи днес  ни набиват в главата някакво си присъствие, неграмотно заменяйки с него 500 вековното иго, заедно с непрекъсната борба на българите за освобождение през целия този период, то те се нареждат сами до мерзавците и предателите. Техните наследници обезателно ще носят срама им от тази дейност!
           
           И днес виждаме как егото ни българско съсипва цялата държава! Как се лутаме като невръстни деца. Не искаме да разберем, че когато безвъзвратно сме изгубили владетелите си, общите ни усилия могат да ги заменят! Достатъчно е да споменем Съединението и победата ни в сръбската война след него! Пак можем да станем онзи народ, дошъл от бреговете на Волга, но само когато разумът ни се пребори с личното ни его българско, тогава нещата винаги са се получавали!

                                                                                  Венелин Дедински
      

                              

понеделник, 21 юли 2014 г.

РАЗСТРЕЛЪТ

                                                            
                                                                Борбата е безмилостно жестока.
                                                                борбата, както казват, е епична.
                                                                Аз паднах. Друг ще ме смени....и толкоз.
                                                                Какво тук значи някаква си личност!
                                                            
                                                                Разстрел, и след разстрела - червеи.
                                                                Това е толкова просто и логично.
                                                                Но в бурята ще бъдем пак с тебе,
                                                                народе мой, защото те обичахме!
                                                                             
                                                                                                  14ч. - 23 юли 1942г
         
    Ако разстрелът на забележителния наш генерал Владимир Заимов отеква мощно в СССР и цялата фронтова  артилерия от Балтика до Черно море със салют засвидетелства преклонението на руския народ пред саможертвата и смелостта на този велик българин, то разстрелът на поета Никола Вапцаров остава почти незабелязан от българската общественост по онова време.....Подвигът обаче и на двамата е съизмерим с този на Ботев!
    Списъкът от седем смъртни присъди, представен на цар Борис III за подпис не е било толкова необичайно явление в ония смутни и жестоки времена! Фашистите в България тогава са оказвали силно влияние в политическия ѝ живот. Неутрализирането му  е коствало  не малко усилия на честните ѝ интелигенти и обикновените хора. Твърде често това е коствало и главата им. С не по-малка сила това се е отнасяло и за цар Борис III. И ако той поема лична отговорност за помилването на Трайчо Костов като единствения вишист в този списък, то за помилването на Никола Вапцаров, чието семейство е познавал лично, му е била необходима подкрепата на пишещото съсловие, за да го спаси! Никой обаче не си мърда пръста, за да спаси този излкючителен българин, човек и поет! Простотията на фашистите не се е нравела нито на царя, нито на останалата част от българския народ. Всички те са съзнавали, че не бива българите да се избиват един друг заради чужди интереси! И Гешев - този интелигентен и талантлив полицай винаги е намирал начин да демонстрира своя интелект и превъзходството си над  д-р Делиус и неговите германски хрътки, които са настоявали за повече български глави.....
      Ето в такава обстановка на жестока  борба между доброто и злото в света и в България се заплита  съдбата на честния и непокорен пирински матрос-механик! Тези му качества го карат да се влее в редиците на прогресивното човечество, водещо непримирима война с фашизма в целия свят. Война на живот и смърт. В тези редици са се обединявали интелигенти, интелектуалци, работници, селяни. Много от тях са членували в комунистическите си партии в съответната държава или са сътрудничили на нея. Тези партии по света са сплотявали и организирали този конгломерат от честни хора за по-ефективна съпротива.
        Христо Радевски  пише за Вапцаров: "Той се появи между своите другари писатели с онази свенливост на напъпил цвят, което е характерно за красивите явления. Никому не  натрапваше своята личност, а обаянието му влизаше завинаги в сърцето на събеседника." Точно тази му чистота и честност го кара да бъде непримирим към късогледите, апаратномислещите , фанатизирани идеолози на така наречения "социалистически (партиен) реализъм", напъващи се да градят основите му още в рамките на буржоазното общество. Ако човек се разрови в печата от онова време няма начин да не намери факти, потвърждаващи "взаимната любов", която е горяла между Вапцаров и тези личности. А по някога е била и "изгаряща"! Както и да се мъчеха, комунистите след 09.09.1944г да се кичат с Вапцаров и да го представят като поета, възпял комунизма като "светлото бъдеще" на Човечеството, той си остава защитник  на онеправданите и унижените, на експлоатираните от капитализма широки слоеве от обществото. Възпял борбата им за един справедлив, по-добър и човечен свят, заедно с вярата си, че неминуемо Човечеството ще захвърли капитализма на бунището на историята заедно с безчовечната му и гнусна експлоатация. Ще успее да създаде едно ново, мечтано дълго и изстрадано с толкова много жертви, лутания и надежди следкапиталистическо общество!
      Ето тук му е мястото да заявя съвсем категорично, че Никола Йонков Вапцаров както никога не е бил " поет на Република Македония", така  не е бил и комунист. Още повече поет, възпял комунизма и неговото "светло бъдеще"! Цялото му творчество и поведение съвсем категорично говорят за това. Той си остава в историята като честен и непримирим борец срещу неправдата, независимо кой я налага и проповядва!
      100% българин, антифашист,той дава живота си в самия му разцвет като курбан на вярата в "дните честити" на България......Капитализмът и експлоатацията му, за Вапцаров са обречени:
                              
                                     " Затуй така жестоко жилиш
                                        в предсмъртен ужас, може би..."

А вярата му, че просто е само въпрос на време Човечеството да изгради това следкапиталистическо общество е несразима:

                                        " Може би искате
                                           да я сразите
                                           моята вяра
                                           във дните честити,
                                           моята вяра,
                                           че утре ще бъде
                                           живота по-хубав,
                                           живота по-мъдър?

                                           А как ще щурмувате, моля?
                                           С куршуми?
                                           Не! Неуместно!
                                           Ресто! - Не струва!

                                            Тя е бронирана
                                             здраво в гърдите
                                             и бронебойни патрони
                                             за нея
                                             няма открити!
                                             Няма открити!

         Открил смисъла на борбата, Вапцаров с патос и гордост приема алтернативата в нея, която като Ботев не се поколебава да я посрещне достойно:

                                        " Но да умреш, когато
                                                                             се отърсва
                                          земята
                                                    от отровната си
                                                                              плесен,
                                           когато милионите възкръсват,
                                           това е песен,
                                                               да това е песен!"
      
          Никъде в своето творчество Вапцаров не споменава думата "комунизъм". В същото време  ненавижда капитализма и неговото отвратително лице с всяка своя клетка на мозъка и тялото си! А вярата му, че Човечеството ще извоюва " дните честити" за него е тъй естествена "....както, че ще съмне...и слънцето на хоризонта тъмен...ще просветне".
          Ако той е симпатизирал на СССР, то е било защото по онова време тази държава е олицетворявала втория опит на Човечеството да ликвидира капитализма. Нещо повече, тя е била в смъртна схватка с неговата армия и човеконенавистническа идеология. Повлиян от Горки и Маяковски, може би ако бе доживял 09.09.1944 г би се разочаровал от попарените му мечти и би последвал идола си дори и в неговата смърт!.... Ако обаче Вапцаров беше жив днес  и сред нас, със сигурност би продължил борбата си със същата непоклатима вяра в онова следкапиталистическо общество, без унизителна експлоатация и "работливи" капиталисти. Борбата за " Един живот желан и нужен", "живот по-хубав, живот по-мъдър"!...И, че той непременно ще дойде:

                                                " Животът ще дойде по-хубав
                                                                                                  от песен,
                                                   по-хубав от пролетен ден"

          Нима не звучат толкова съвременно думите му и днес!?:

                                                   " Ех, лошо,
                                                                     ех, лошо
                                                                                   светът е устроен!
                                                     А може, по-иначе може..."

                                                

                                                     " Да кажеме, ти се завръщаш,
                                                       намръщен се връщаш
                                                                                във къщи.
                                                       В душата - горчилка.
                                                       Сърцето ти болка притиска.
                                                       Набиваш жена си,
                                                       а онзи те гледа изниско
                                                       под строгите вежди,
                                                       гледа във тебе
                                                       и пита:
                                                       " Комай не достигат парите
                                                       за хлеба?"
                                                      
                                                       " Децата ни мрат
                                                       в задушната смрад
                                                       със жадни за слънце очи.
                                                       А ние? - Бездушно
                                                       превиваме врат
                                                       и мълчиме,
                                                       позорно мълчим."

         Накрая няма как да отмина с мълчание факта,че някои от днешните новоизлюпени "демократи" демонстрират своя примитивизъм и простотия. Своите животинска  слепота и бяс, боядисвайки паметника  на антифашистите в София! Съвсем понятно е паметникът да дразни тези бояджии, но мерзостта им се състои в това, че  те плюят безцеремонно върху паметта на Никола Вапцаров и генерал Владимир Заимов - двама изключително достойни българи-антифашисти, разнесли името на България из целия свят! Тези двамата без колебание застанаха пред дулата на наказателните роти в името и тържеството именно на тази демокрация, с която тези недостойни лилипути са побързали да се пребоядисат, опитвайки  се да прикрият кафявата боя, обилно и трайно напоила малкото гънки на собствените им мозъци!

              ДА СЕ ПРЕКЛОНИМ ПРЕД ПОДВИГА НА ТОЗИ ВЕЛИК БЪЛГАРИН!


                                                                                 Венелин Дедински
                                                      
                                                      

неделя, 13 юли 2014 г.

НАРОДЕ........????    Доживяхме лъжци да бъдат морални съдници на крадци! Борисов, Станишев, Местан, Доган, Бареков, Цветанов, Цветан Василев, Яни Янев, Плевенлиев, Пеевски......Какъв само пъстър български "елит" ?! "Елит", роден, селектиран и отгледан "грижовно" от всички нас! Какво българско постижение само!? Уникално! Неповторимо!

                                            " И всекиму добро струва,
                                               само, знайте, за парата.
                                               като човек - що да прави?-
                                               продава си и душата."
                                                                  Хр. Ботев

     Тези леки и вонящи субстанции, изплували на повърхността на нашия политически живот, само потвърждават безпогрешно физическия закон, според който в мътните и буйни, поройни води тези субстанции винаги се озовават там.
      Ето такъв забележителен "елит" може да се роди само от контролирания, купения, корпоративния, фанатично партизанския, организирано циганския и фалшифицирания вот!  Вот, плод на апатията и отказа на българина да кове своето бъдеще сам и това на своите деца......
      Естествено е тогава други да се погрижат за това. И те го правят много добре, с пословична упоритост! Но това бъдеще е тяхно,а не нашето! Там нам ни е отредена ролята на овчето стадо, пазено зорко и направлявано от кучетата на 1% овчари! Стадо, чиито "права"  се свеждат то да бъде стригано, доено и.....изяждано, когато и както овчарят реши!
     И когато казваме, че държавата  ни е калпава. Когато плюем с отвращение в нейното лице, нека в този момент си спомним, че не е луд онзи, който яде зелника, а този, който му го е дал!
     Народе.....????, сърди се на себе си и на твоето 25 годишно безхаберие към собственото ти бъдеще  и това на твоите деца!  Продължавай да ходиш на риба и да береш гъби, вместо да се организираш в едно силно и монолитно гражданско общество. Такова, че на всеки да му се изпарява мерака да те доближава с ножица в ръка! Такова, способно да респектира и слага на мястото му всеки самозабравил се, нахален глупак, въобразил си че му е позволено да стриже безнаказано всичко онова, което се изпречи пред очите му!
      И все пак ако някому много му се прииска да стриже и лъва, то обезателно трябва преди това да го приспи дълбоко или умъртви. В противен случай със сигурност ще си има твърде сериозни проблеми и силни преживявания покрай него! С овцата нещата са къде, къде по- елементарни и не толкова рисковани!!
      Нека да завършим с нещо, което всички знаем като азбучна истина: че който не желае да си помогне сам и Господ не може да му помогне!


                                                                         Венелин Дедински

понеделник, 7 юли 2014 г.

ДА СЕ ОПИТАМЕ!? ЗАСЛУЖАВА СИ!   "ВЪПРЕКИ ТОВА С ПРОВАЛА НА КОМУНИЗМА СТАНА ОЧЕВИДНО ДА СЕ ПРИЕМЕ,ЧЕ ЗА ВСЕКИ ОСВЕН ЗА ПРЕДАНИЯ ИДЕОЛОГ ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ИГРАЕ ДОМИНИРАЩА РОЛЯ В ИКОНОМИКАТА!....ИДЕЯТА,КОЯТО ПРОПОВЯДВАМЕ ТУК Е, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЪЩЕСТВУВА БАЛАНС МЕЖДУ РОЛЯТА НА ПАЗАРИТЕ,ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ЕВОЛЮИРА ПО СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕН НАЧИН"

   " ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО ( от обществото) СТРАДА ЗАЕДНО! ОНЕЗИ НА ВЪРХА - 1%  ЖИВЕЯТ РАЗЛИЧЕН ЖИВОТ. "99-ТЕ ПРОЦЕНТА" ОПИТВАТ ДА "ИЗКОВАТ" НОВА КОАЛИЦИЯ- ЕДНО НОВО ЧУВСТВО НА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, ОСНОВАНА НЕ НА ФИКЦИЯТА ЗА УНИВЕРСАЛНАТА СРЕДНА КЛАСА , А НА РЕАЛНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВОДОДЕЛИ В НАШАТА ИКОНОМИКА И НАШЕТО ОБЩЕСТВО!"

                                                        ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ- лауреат на Нобелова награда по икономика за 2001г, бивш съветник по икономика на президента Клинтън, преподавател в Колумбийския университет по икономика. "Безумно добър икономист" според Пол Кругман.


     Това е рецептата за изграждане на реално НОВО общество, която ни дава Стиглиц. В него експлоатацията му от 1% е сведена до минимум, благодарение на намордника, сложен му от държавата по волята и ефикасния постоянен контрол над нея от гражданското общество. Превръща го  от безконтролен господар с помощта на баланса, гарантиран от гражданското общество между трите посочени субекта, в послушно домашно животно, работещо за благото на цялото общество !

     ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, съставено от научната, академична и производствена интелигенция, обикновени граждани, узрели за такова общество и всички онези трудови хора, претворяващи благата в реалност е изискуем и задължителен субект в тази "рецепта"! Всичките тези  99% от обществото ни, са третирани в момента като мулета, от ЕДИНИЯ ПРОЦЕНТ, генериращи му тъй ценната и жизнено необходимата  печалба с помощта на слаби и зависими, неконтролируеми правителства и парламенти, поради липса именно на този ТЪЙ- ВАЖЕН субект в рецептата !

    ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!.....НО 1% НЕ ИСКА ДА Е ТАКА!СЪПРОТИВАТА И ВОЙНАТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ПРАВИЛА,ПРОДЪЛЖИТЕЛНА И БЕЗЧОВЕЧНА! С ПРОМЕНЛИВ УСПЕХ И ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ!


                                              ДА ОПИТАМЕ!?  ЗАСЛУЖАВА СИ!

    Братя българи, нека запазим индивидуалните си различия и собствения си поглед към света! Но да го правим така, че да не бъде използван като инструмент, с който да ни противопоставят, насъскват и докарват до състояние да се избием един друг за интереси, които не са нашите! Нека се опитаме да създадем едно силно ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, толкова важна част от рецептата на Стиглиц за можем да изградим  "ЕДИН ДРУГ ВЪЗМОЖЕН СВЯТ", посочен в глава 10 на неговата книга "ЦЕНАТА НА НЕРАВЕНСТВОТО"!
 
     Братя българи, нека се опитаме да си направим едно наше, гражданско "ОБОРИЩЕНСКО" 43 НС ! Без субсидии, без купуване на гласове, без насилие и нахален контрол над вота ни!... Щом дедите ни през 1876г са го направили под носа на врага, значи че и ние можем да го направим, въпреки жестокия отпор, който ще ни се стовари върху главите ни!  ЗАЛОГЪТ Е ОГРОМЕН!

      КАК ДА ГО ЗАПОЧНЕМ И ОСЪЩЕСТВИМ??! Естествено е, че това, което ще ви предложа тук е доста несъвършено и сурово, може би твърде наивно, но е НАЧАЛО! Всеки има възможност и време да надгражда докато стане работещо!... А и след 5-ти октомври изборите няма да свършат и ще има достатъчно, за да продължим неуморно да се пробваме докато успеем!

      КАУЗАТА, КОЯТО ДНЕС МОЖЕ ДА ОБЕДИНИ И СПЛОТИ ПОНЕ 2/3 ОТ БЪЛГАРИТЕ   Е:

                                      " ВЪН ОТ НС НА ГЕРБ, БСП и ДПС !"

      Аз лично няма да  гласувам за нито една от горните партии, защото:

      А/  ГЕРБ управляваше България по най-непрофесионалния начин в сравнение с всички партии и правителства от 1989г до днес! Погледнете депутатите им. Само няколко се мъчат със сетни сили да покажат някакъв професионализъм и интелект. Немощието  е изписано по лицата им толкова отчетливо! Никога българи не са   горели като факли, дори и под турско робство, от отчаяние, мизерия и безнадеждност, докарани в това състояние от некомпетентното управление на ГЕРБ! Те управляваха България по подобие на "УМНО СЕЛО" на Доньо Донев!
       Б/  БСП години наред лъжеше нас и съпартийците си с програми, които въобще не изпълняваше! В последното си управление тя излъга всички, които са гласували за нея с отмяната на плоския данък! Номинира и назначи олигофрена и крадеца Пеевски за "пазител" на сигурността на България! Не премахна лихвите по депозитите!
       В/   ДПС е партия, чиято първата набелязана цел е двуезична България! Предложи престъпник за управител на Софийска област, разбивал в близкото минало с бухалка в ръка нощем "незастраховани" магазини  и офиси, натрупвайки капитал по този начин за себе си и престъпния шеф! Следващите ѝ набелязани цели вероятно са още по-амбициозни!

       Вместо пак да киснем, "след дъжд качулка"  по улиците и площадите и само с едно знаменце в ръка да се опитваме да ги сваляме от власт, днес ние държим в ръцете си едно мощно и ефикасно оръжие, с което можем да го направим веднъж за винаги, по наша воля, без да се съобразяваме с тепегюзлука и наглостта им!

         2.  За да създадем необходимата критична маса от  2/3 българи, готови да се опитат да променят статуквото в своя полза и  оформим "гражданско" мнозинство в  43 НС, предлагам да си създадем във всяко населено място  САМОИНИЦИАТИВНИ ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ ( учейки се и подражавайки на Апостола, вместо безцелно да се държим за портрета му и да го разнасяме по площадите!). Ако хората на Дончо Дудев го организираха миналата година успешно, защо да не продължат още по-успешно да го правят и тази година!
          3. След сплотяването на минимум 1,5 милиона българи, които ще знаят за кого и за какво гласуват, мотивирани в името на горната кауза и от опита да се променят нещата към по-добро, напълно реално е да откликнат поне 20 партии от тези 300, които са на българския небосклон, готви да задгърбят "специфичните" си партийни "идеологии", близки до програмата от 10-тина  най- важни за България точки, която ще им бъде представена да подпишат и задължат да изпълняват,от така сформираното гражданско общество.
     
          4. Колкото и да са малки, различни и антагонистични, в тези партии има доста свестни хора, некупени, непродажни, милеещи по свой начин за България, но сами не могат да пробият системата!

         5. Разпределяме се на области ( по подобие на революционните окръзи от Априлското въстание). Всяка област гласува за  една от партиите, подписали програмата  и вкарва от 5- до 15 души от нея в НС. Партийните ядра  от фанатични и безмисловни активисти ще олекнат като коркови тапи! Естествено е от това да злобеят и плюят от панически страх! Късогледството обаче няма да им помогне да разколебаят умните да се присъединят към тези 2/3 българи!

        6. Вкарани  в това НАШЕ, ГРАЖДАНСКО НС, по подобие на това в Оборище, тези хора, за разлика от ГЕРБ, БСП,  ДПС и която и да е друга казионна партия ще съумеят да се обединят в името на България и оформят едно стабилно мнозинство, което да изпълнява подписаната програма, под непрекъснато упражнявания  граждански контрол и подкрепа от вън! ГЕРБ, БСП, ДПС и всякакви други партии ще са малцинство, неспособно дори и да се обедини, поради платени, антагонистични интереси!

         Да се опитаме от борса да направим храм!
      
         Хакерите не винаги успяват от първи път, но те винаги успяват да разбият и най-защитения софтуер, дори и онзи, който непрекъснато го подобряват!.....Нима този толкова несъвършен изборен и управленски "софтуер" не може да се разбие??!... Едва ли?!

         Ако се обединим и спечелим, печелят най-вече децата ни. Ако загубим и се откажем да продължаваме, печели мафията!
      
         Напред, братя българи, България е в бюлетината, която държим в ръцете си. Ако милеем за България нека пускайки я в   урната  не я харизваме в ръцете на доказали се продажници!

          Днес врагът ни , за разлика от 1876г., не стреля с пушки и топове. Не убива веднага и поединично. Днес врагът стреля с пари и интереси. Те убиват едновременно всички ни, бавно и мъчително, без разлика на партийни, религиозни и други пристрастия! Парите нямат партиен цвят, мирис и Бог. Убиват по-коварно и от радиацията!

           Нека се опитаме да започнем на чисто и честно градежа на Нова и модерна България!

            "ВРЕМЕТО Е В НАС И НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО"
            " НАРОДЕ....?????"

                                                               В. Левски 
     

          " БАВНО И ПОЛЕКА, НАРОДЪТ ПОРАСНА С НЯКОЛКО ВЕКА!"

                                                                                     Ив. Вазов
       

                                                                               
                                                ПАТРИОТ


                                      Патриот е - душа дава
                                      за наука, за свобода,
                                      но не свойта душа, братя,
                                      а душата на народа!
                                      И всекиму добро струва,
                                      само, знайте, за парата,
                                      като човек- що да прави?
                                      продава си и душата.


                                      И е добър християнин:
                                      не пропуска литургия,
                                      но и в черква за туй ходи,
                                      че черквата й търговия!
                                      И всекиму добро струва,
                                      само, знайте, за парата,
                                      като човек- що да прави?
                                      залага си и жената.


                                       И е човек с добро сърце:
                                       не оставя сиромаси,
                                       но не той вас, братя, храни,
                                       а вий него със труда си!
                                       И всеки му добро струва,
                                       само, знайте, за парата,
                                        като човек- що да прави?
                                       Изяда си и месата.

                                                                         Христо Ботев

вторник, 1 юли 2014 г.

РАЗМИСЛИ НАД ЕДНО УПРАВЛЕНИЕ   Днес, когато партийните страсти се поуталожиха с определянето на датата за новите избори- 5-ти октомври 2014г, можем по-трезво да анализираме изминалото едногодишно управление на България.
    Г-н Орешарски пое своя тежък кръст към Голгота преди година в името на едно по-сносно битуване на обикновения човек. Борисов и Дянков го бяха притиснали  до стената и той нямаше вече къде да отстъпва повече!  Обикновените хора бяха докарани  до границата на мизерията и отчаянието. В същото това време "отличното" правителство на пожарникаря произвеждаше по 100 милионера на година! Как ли? Като насочваше паричните потоци с предимство към джобовете на криминалният 1% богаташи, все авери от младите му години. Съвсем естествено е това съсловие да не бъде доволно от падането на това толкова неграмотно правителство и то в момент, когато предстоеше разпределянето на парчетата от баницата Южен поток. Факлите от живи хора, докарани до отчаяние накараха тази част от 1%, хранена благодарение на Бойко, да отстъпи временно пред подадената оставка с твърдата увереност, че така ще получи преднина в следващите избори. Бяха взети всички мерки изборите да бъдат "спечелени" пак от партията на Борисов. Залогът беше огромен и една дребна грешка или недоглеждане се измерваше с милиарди левове. Цветан Василев и Пеевски вече имаха реален шанс да се доберат до парите на Южен поток. Естествено е да елиминират съперниците си и го направиха елегантно. На "първата политическа сила" не ѝ достигнаха 400 000 гласа, за да "получи" мнозинство в парламента! Бареков беше изпратен да помогне на когото трябва. Горните двама, насмукали се като въшки с пари направиха така, че БСП също да не може да управлява сама! Изкуствения съюз между Пеевски и Василев естествено осъществи прегръдката на Станишев с Местан, а по-късно и страстната им целувка! Този идеалист Орешарски ще не ще стана залог на тази странна симбиоза и в същото време се надяваше да направи много за изстрадалия си народ. Попаднал в лапите на хищници и техните слуги задачата му се усложни неимоверно!
     Бойко, влязъл в капана на двамата заговорници се мяташе като звяр, затворен в клетка. Без да си опитен криминалист можеше с лекота да откриеш връзката между неадекватното поведение на посредствения лидер и динената кора, която му бяха подхвърлили успешно!
       Атаката срещу неокомплектованото още правителство започна буквално от първия ден с глупавите излизания и влизания в залата на НС. Тя заприлича на покрит пазар за животинска стока! Правителството, още неродено трябваше "да си ходи"! Южен поток напредваше. Глупавите изцепки на Борисов валяха ежечасно все по-истерични и нелогични! Кворумът бе единствената сламка за удавника. И той се хвана като последен глупак за нея. След няколко дни парламентарен живот глупостите заваляха и от другата страна на залата. Безразсъдството  и наглостта на Местан, съчетано с глупавото и безпринципно съглашателство на Станишев взривиха обществеността в България, допълнено с неспособността на двамата лакеи да се противопоставят на Делян Пеевски превърнаха залата на НС в обществена тоалетна!
        Виждайки препълнения площад пред НС с разгневени хора, пожарникарят съзря светлина в тунела. Той стигна до умозаключението, че такава ситуация може да променя нещата. Протестът бързо беше овладян и продължен изкуствено, вече направляван във "вярната" посока! Гладните и жадни за  власт "реформатори" видяха шанс и те да се докопат до властта! Като доказали се импотентни политици, те пак измъкнаха от нафталина отдавна компрометираното  знаме на "антикомунизма"! Така се получава, когато си нямаш фантазия и новаторски дух! Съвсем естествено е да  разчиташ на овехтели атрибути и лозунги. Двата "протеста" се сляха и запяха в хор партитури, които някой умело им беше набутал в ръцете с мелодии, обслужващи добре интересите му.
         Тримата глупаци Бойко, Местан и Станишев успяха за нула време да забъркат такава каша на Орешарски, че свят му се зави! Насадиха го на такива пачи яйца, каквито не беше и сънувал. Най-вече подло и безотговорно предаван перманентно от Станишев, отдавна забравил какво е лъгал пред доверчивите си съпартийци! Този честен и скромен човек, поел сериозно огромна отговорност в името на окаяния си народ, искрено повярвал, че е дошъл часът, когато е в състояние да му помогне попада във водовъртежа на една клоака от свирепи интереси, криминални сделки, безморални договорки, гарнирани с безпощадните закони на подземния свят! 
        Независимо от истеричния бяс и мърсотията, в която бе принудено да работи, правителството на Орешарски оцеля благодарение на високия професионализъм, вродената култура и принципност на неговия министър-председател. Реформите, които се беше заканил да осъществи този скромен човек в полза на своя народ нямаше как да ги реализира в пълен размер! В тази отвратително воняща атмосфера Орешарски нямаше много полезни ходове! Всички, които се кълняха в него, най-безсрамно и безотговорно го предадоха заради свои интереси. Лишен от подкрепата им, въпреки тях, този човек полагаше неимоверни усилия и воля за да прави това, за което бе приел да заеме този неблагодарен пост! Козметичните и плахи стъпки, които Орешарски все пак успя да осъществи в полза на обикновените хора са следствие от изключително тежката ситуация, в която бе набутан и принуден да работи!Осъществена му от бездарните и безгръбначни обитатели на НС! Потвърждение на моите думи е и съвсем закономерното разтурване на  НС в момента, когато Пеевски и Василев се скараха! Бойко колкото и да се напъваше да го направи само доказа, че от него нищо вече не зависи!  Орешарски беше захвърлен и забравен от Местан и Станишев! И двамата като послушни пудели побързаха всеки да отиде при господаря  си, забравили за какво са дошли в НС! Забравили за прегръдките и сластните целувки! Днес и двамата ни демонстрират групов секс по български, където всеки се съблича и си пази дрехите, за да не му ги откраднат! Ето затова никога няма да станем като шведите, защото тяхната тройка е табу за нас!...Непонятна като концепция!
        Дори и тези козметични промени, прокарани с волята на Орешарски не се понравиха на 1% от нашето общество! След като всички напъни да свали по "демократичен" път правителството не успяха, единият процент не се посвени да отиде до край и се опита да инсценира хаос в страната! Това е последният, най- ефикасният, христоматиен способ, с който едрият капитал си възвръща контрола в страната от ръцете на "непослушните" правителства!
        Днес 1 юли 2014г 1% от нашето общество си възвърна тоталния контрол над страната ни! На Орешарски му отнеха ролята да бъде повече фактор и защитник на интересите на 99-те % от нашето общество! От днес по волята на 1% от него, всички ние останалите започваме да изплащаме на НЕК окрадените пари и да спасяваме енергетиката ни. Единият процент няма морала, който да го накара да бръкне в бездънната си кисия и върне заграбеното! Той има вродения навик винаги друг да му плаща сметките! Южен поток ще напълни джобовете на 1%, без да си мръдне пръста благодарение на следващото обезателно послушно правителство, което ще "изберем" на 5-ти октомври, но малките фирми-подизпълнители ще свършат черната работа, заедно с работниците в тях за жълти стотинки. Партиите ще си получат тлъстите субсидии от нашия джоб. Станишев повече няма да се "интересува" от проблемите на своите съпартийци, защото си оплете кошницата на техен гръб, без дори да им благодари и да се извини за безсрамните си, неизпълнени обещания. И най-вече за страстната целувка с Местан, накарала го да забрави за плоския данък, толкова заробващ несправедливо не само електоратът му, но и хиляди експлоатирани бедни хора, едвам преживяващи в собствената си богата родина!.... Може би Смирненски е имал в предвид такива хора като Станишев, когато е писал шедьовърът си " Приказка за стълбата"!
          На 5 октомври всичко ще си тръгне по старому. Ние 99-те%  ще продължим да носим на гърба си господаря, като безропотно муле, защото юларят му пак ще е в ръцете на 1%, услужливо подаден му от тези, които ще настаним до казана срещу коня на Цар Освободител!          Кабинетът на Орешарски ще остане в историята на България със своята висока култура на поведение и добър професионализъм. Той не изневери на природата си и остана честен и принципен до края на своето управление въпреки помията, в която го бяха набутали да работи. Винаги ще бъде антиподът на чалгаджийското, натрапено на българското общество, въпреки волята му, Борисово присъствие в политическия живот на България! Вероятно чалгата ще се настани вече трайно и в НС, добре представена  и допълвана от Бареков!  Посредствеността и простотията лъсват с целия си "блясък", когато им се наложи да се изправят до високия интелект, култура и професионализъм!

                Грабете го, неразбрани!                            Ще да пия на пук врагу!
                Грабете го! Кой ви бърка?                        На пук вам патриоти!
                Скоро той не ще да стане.                        Аз нямам мило,драго,
                Ний всинца сме с чаша в ръка!                а вий...вий сте идиоти!

                                                                                                       Христо Ботев