Google+ Followers

понеделник, 28 април 2014 г.

БЕЗ КОМЕНТАР

       
             
           
 "Въпрос на проста икономическа теория е,че от гледище на ефективността свободното движение на труд носи за световното производство неимоверно по-големи ползи,отколкото 
свободното движение на капитал.Различията във възвращаемостта на капитала са много по-малки в сравнение с различията във възвращаемостта на труда." стр.110

         
 "За да видим как асиметричната  глобализация може да повлияе върху силата на договаряне,нека си представим за момент какъв би бил светът,ако имаше свободно движение на труд,но не и мобилност на капитала.Страните биха се конкурирали при привличане на работници.Те биха им обещавали добри училища,благотворна среда,както и ниски данъци.Това би могло да се финансира с високите данъци върху капитала.Но това не е светът,в който живеем – и това е така,защото в голяма степен единият процент(от обществото ни) не иска да живеем по този начин".стр 113
                                                "ЦЕНАТА НА НЕРАВЕНСТВОТО"(Как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни) -  Джоузеф Стиглиц - лауреат на Нобелова награда по икономика , икономически съветник на Клинтън, преподавател по икономика в Колумбийския университет в САЩ.
                                                Пол Кругман: БЕЗУМНО ДОБЪР ИКОНОМИСТ                                                      Глава 10

                                ПЪТЯТ НАПРЕД: ЕДИН ДРУГ СВЯТ Е ВЪЗМОЖЕН                 Няма смисъл да се преструваме!..........Америка вече не е страната на възможностите.
                 Нищо не илюстрира така ярко случващото се от бедственото положение на 21-годишните днес! Вместо с ентусиазъм и надежда да започнат нов живот, много от тях се сблъскват с един свят, изпълнен с тревога и страх....  
               
                В тази глава ще разгледам какво трябва да се направи, за да се създаде този ДРУГ СВЯТ - реформите, които трябва да се извършат в нашата икономическа и политическа система. За съжаление, ние сме тръгнали по ПОГРЕШНИЯ път; съществува риск политическите и икономическите промени да влошат нещата още повече!


                                           ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА

                  Една истинска програма за икономическа реформа би стимулирала едновременно
повишаването на икономическата ефективност, справедливостта и шансовете.......

                                       ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИШЪЦИТЕ НА ВЪРХА

                 Глава 2 показва колко много от богатството на върха се постига по един или друг начин чрез търсенето на рента ( авторът така нарича изработено от обществото богатство и присвоено от 1%, без срещу него този 1% да е предоставил какъвто и да е обществено   полезно благо, като съответна компенсация- тоест ОТКРАДНАТО) или чрез правилата на играта, които са създадени, за да бъдат в полза на хората на върха.....

                              ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА РЕНТА И 
                              СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ


                1. ОБУЗДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР........Има шест други реформи, чието извършване е спешно:

                      а) ......... Ограниченията върху ливъриджа и ликвидността са ключови, тъй като банките по някаква причина смятат, че могат да създават ресурси от въздуха чрез използването на магическата пръчка на ливъриджа!......
                     б) ...........Данъкоплатците не трябва да участват в обезпечаването на такива рискови продукти независимо дали ги разглеждаме като инструменти, които се използват за хеджиране, за спекулации, или както Уорън Бъфет ги нарича - финансови оръжия за масово поразяване.
                     в)............Ние имаме технологиите да създадем ефективен механизъм за електронни разплащания за 21в., но имаме и банкова система, която е решена да поддържа
система от дебитни и кредитни карти, с които не само че се експлоатират потребителите, но и се налагат големи такси на търговците за всяка трансакция.
                    г) Да се създадат затруднения за банките да участват в хищническо кредитиране и в злоупотреби с кредитни карти, вкл. като наложим по-строги ограничения върху прекомерно високите лихвени проценти.
                   д)  Да ограничим бонусите, които насърчават прекомерното поемане на  риск и късогледото поведение.
                   е) Да затворим офшорните банкови центрове ( и техните офшорни поделения), които имаха голям успех както при заобикалянето на регулациите, така и при избягването на данъците.....

             2. ПО-СИЛНО И ПО-ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАОНИТЕ ЗА КОНКУРЕНЦИЯТА


      ....................Монополите и пазарите с неперфектна конкуренция са основния источник на рента..........

             3. ПОДБРЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ - ОСОБЕНО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ, КОИТО НСОЧВАТ ТОЛКОВА МНОГО ОТ РЕСУРСИТЕ НА КОРПОРАЦИЯТА ЗА СВОЯ СОБСТВЕНА ИЗГОДА

            ...............ние видяхме как висшият мениджмънт използва тази власт, за да отклони огромна част от корпоративните приходи в своя собствена полза........

             4.   ПЪЛНА РЕФОРМА НА ЗАКОНИТЕ ЗА ФАЛИТА- ОТ ТРЕТИРАНЕТО НА ДЕРИВАТИТЕ ДО ЖИЛИЩАТА " ПОД ВОДАТА" И  СТУДЕНСКИТЕ КРЕДИТИ
..................................................................................................................................................
            
            Всеки кредит е договор между склонен да заема кредитополучател и склонен да дава кредитор, но се предполага, че едната страна много по-добре от другата разбира пазара; съществува огромна асиметрия на информацията и едната от страните при договарянето е в по-силна позиция. Следователно кредиторът трябва да понесе тежестта от последиците в случай на грешка, а не кредитополучателят...........

             5.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОДАРЪЦИ- НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕ СА ПОД ФОРМАТА НА ПУБЛИЧНИ АКТИВИ ИЛИ ДОБАВКИ

 ....................Но значителна част от търсенето на рента приема формата на експлоатиране на данъкоплатците. Тази експлоатация приема множество форми, някои от които могат  най-просто да се опишат като подаръци, а други са под формата на корпоративно благосъстояние.....

              6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ - ВКЛ. СКРИТИТЕ СУБСИДИИ

....................................................................................................................................................

Подобно на много от другите реформи, тези реформи биха довели до утрояване на ползите: по- ефективна икономика, по- малко излишъци на върха, повече благосъстояние за останалите икономически агенти.

              7. ПРАВНА РЕФОРМА - ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА СЪРЕВНОВАНИЕТО ЗА ВЪОРЪЖАВАНЕ

............ Ние нямаме система, в която да съществува справедливост за всеки. Ние имаме система, където се съревноваваме за оръжията, и онези с най дълбоките джобове са в най-добрата позиция да се борят и побеждават.                                       ДАНЪЧНА    РЕФОРМА


              Всяка от седемте реформи, които описахме носи двойна полза: по- висока ефективност и повече равенство. Но дори и след като извършим реформите, ще продължи да съществува огромно неравенство и за да създадем приходи за публични инвестиции и други обществени нужди, за да подпомогнем бедните и средната класа, за да направим възможни шансовете за всички хора, ще трябва да въведем прогресивни данъци и най-важното- да свършим по-добра работа по затварянето на съществуващите вратички.

                1.СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНА ПО-ПРОГРЕСИВНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И КОРПОРАЦИИТЕ- С ПО-МАЛКО ВРАТИЧКИ


.........................както посочихме, (данъчната система) е лабиринт от вратички, освобождаване от данъци, изключения и привилегии. Една справедлива данъчна система би облагала спекулантите поне със същата данъчна ставка, с която облага хората, работещи за препитанието си.........................

                 2. СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА И ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ВЪРХУ НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ОЛИГАРХИЯ

  ...............................като това може да стане чрез елиминирането на преференциите при данъчното третиране на дохода от капитал........
                                             ДА ПОМОГНЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ

...................... Някои от реформите, описани по-горе, не само че ще наложат ограничения за онези на върха, но ще подпомогнат останалите.....
                      Считам, че някои допълнителни действия биха довели до огромна разлика в бедственото положение на 99-те процента. Някои действия изискват ресурсите и реформите, описани по-горе и разгледани в детайли в глава 8, като те могат да генерират необходимите приходи в бюджета.

                1. ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ


...................Публичните средства трябва да се използват, за да се разшири подкрепата за държавните и обществените висши училища и да се осигурят стипендии, за да имат бедните достъп до училищата.

                2. СТИМУЛИРАНЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ АМЕРИКАНЦИ ДА СПЕСТЯВАТ

..................ние описахме как данъчната система помага на богатите да трупат и да завещават парите на своите наследници чрез съществуване на най-различни стимули. Бедните не получават такава възможност от данъчната система.

               3. ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ВСИЧКИ

       Двете основни препятствия за хората пред реализиране на стремежите им  за по-добър живот са загубата на работа и заболяване. Двете заедно са смъртоносна комбинация, която често води до фалит.

.....................Високите разходи се дължат в известна степен на търсене на рента от застрахователните компании и фармацевтичната индустрия.
                   Липсата на достъп до здравни грижи води до сериозен ръст на неравенството, а то от своя страна влошава нашите икономически резултати.


               ПО-УМЕРЕНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ ШАНСОВЕ И         

                      ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТРЕМОГЛАВИЯ ХОД КЪМ ДЪНОТО

               .........................особено при нашата АСИМЕТРИЧНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - се наблюдава стремеж да се постави работната сила в неблагоприятна позиция при воденето на преговори спрямо капитала. Макар да е възможно глобализацията да носи ползи за обществото  като цяло, тя е изхвърлила много хора зад борда- не е учудващо, имайки предвид, че глобализацията се управляваше така, че да носи полза на корпоративните и другите специални интереси.

        
                    ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ


                  1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ФИКСАЛНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ДА ПОДДЪРЖА   

                      ПЪЛНА ЗАЕТОСТ - И РАВЕНСТВО


     ..............................Глава 8 обяснява как добрата макрополитика може едновременно да постигне всички тези цели- по ниска задлъжнялост и дефицити, по бърз растеж и заетост. По-добро разпределение на дохода.

                2. ПАРИЧНА ПОЛИТИКА- ПАРИЧНИ ИНСТИТУЦИИ,- НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ


.............................Глава 9 разглежда реформите, които е необходимо да се извършат в теорията, управлението и в политиката: една по-отговорна и по-представителна централна банка и изместване на прекомерния фокус върху инфлацията към заетостта, растежа и финансовата  стабилност.

....................................Това е още един пример за това как благополучието на финансите се поставя над интересите на обикновените работещи хора..........


                   3. АКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА                                        НОВ СОЦИАЛЕН ДОГОВОР                  1. ПОДКРЕПА ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ


                Правилата на играта влияят върху позицията на различните участници при воденето на преговори. Ние създадохме правила на играта, които отслабиха влиянието на работниците при воденето на преговори в сравнение с позицията на капитала, в резултат на което работниците страдаха. Оскъдните работни места и съществуващата асиметрия в резултат от глобализацията създадоха конкуренция за работните места, при което работниците губеха, а собствениците на капитал печелеха.
....................................................................................................................................................................

               И още нещо- ние имахме негативно отношение и към профсъюзите. Професионалните съюзи са оклеветявани и в много щати се правят категорични опити да се подкопае тяхната дейност, без да се признава важната роля, която те могат да играят в борбата срещу специалните интереси и при осигуряването на базова социална защита, която се налага за да приемат работниците настъпилата промяна или да се приспособят към променящите се условия.


                          ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВИЯ И СПРАВЕДЛИВ РАСТЕЖ

              1. ПРОГРАМА ЗА РАСТЕЖ, КОЯТО СЕ БАЗИРА НА ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

  Държавните инвестиции- в инфраструктурата, образованието и технологиите-насърчаваха растежа през последното столетие и могат да създадат основата на растежа и през това столетие..........

              2. ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ КЪМ ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ОКОЛНАТА СРЕДА


......................... Навсякъде в книгата подчертавах, че онова което има значение, не е само растежът, А ЕСТЕСТВОТО НА РАСТЕЖА. Растеж, при който положението на повечето хора се влошава, където нашата околна среда страда, където хората са подложени на тревога и отчуждение, НЕ Е онзи растеж, към който трябва да се стремим!                                                                     ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ- лауреат на Нобелова награда по икономика,икономически съветник на Клинтън, преподавател по съвремена икономика в Колумбийския университет- САЩ                ИЗВОДИТЕ НА КЪДЕ СМЕ СЕ ЗАПЪТИЛИ НИЕ БЪЛГАРИТЕ ИЛИ СМЕ СЕ ОПЕТЛАЛИ КАТО ПАТЕТА В КАЛЧИЩА  И СЕ ВЪРТИМ В ОМАГЬОСАН КРЪГ, НЕКА СИ ГИ НАПРАВИ ВСЕКИ САМ ЗА СЕБЕ СИ!
                ЗНАЕМ ЛИ Я ВЯРНАТА ПОСОКА?...ТЯ Е НАПИСАНА! ИМАМЕ ЛИ КАПАЦИТЕТ ДА ТРЪГНЕМ НАТАМ??!

                                                                               В. Дедински