Google+ Followers

понеделник, 17 февруари 2014 г.

ИДЕИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И КАПИТАЛА      "Най- богатите работят усилено ,за да убедят останалите, че алтернативен свят не е възможен"

       "Хората в 99-те процента биха могли да осъзнаят, че са измамени от  единия процент.. Че онова, което е в интерес на единия процент, НЕ Е В ТЕХЕН ИНТЕРЕС."

         "Има нещо, което парите не могат да купят ,а това е, че съдбата на единия процент е свързана и зависи от тази на 99 -те процента. По пътя на историята това бе нещото, което единият процент наистина научаваше. Но често бе твърде късно!"

           Фактът, че единият процент формира така  успешно обществените възприятия, показва колко податливи на въздействие са убежденията! Когато хората участват в това, ние го наричаме " промиване на мозъци" и "пропаганда"!"

         " Финансовата криза отприщи едно ново разбиране, а именно, че нашата икономическа система (на САЩ) е не само неефективна и нестабилна, но също и фундаментално несправедлива!"

           "Политическата система ( на САЩ),където вотът на богатите е с по-голяма тежест, осигурява широка възможност за създаването на закони и регулации и тяхното прилагане по начин, който не само не защитава обикновените хора от богатите, но допълнително облагодетелства вторите за сметка на останалата част от обществото."

           "Общо беше разбирането, че в много отношения икономическата и политическата системи (на САЩ) са се провалили."

            "Но години след спукването на балона стана ясно, че нашата политическа система се е провалила..."


                                  ДЖОУЗЕФ СТИГЛИЦ-САЩ, Нобелист по икономика за 2001г
                                     ИДЕИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И КАПИТАЛА


            Дарвин накара човечеството да промени своето схващане за появяването си на Земята твърде революционно. Нещо повече, то разбра, че е плод и резултат от една доста продължителна и криволичеща еволюция. И ако тази еволюция първоначално се е контролирала и направлявала от природата, то от един момент нататък това е ставало под въздействието на нещо, което в природата не съществува и тя е безсилна пред него! Това е разумът, който от тук нататък поема Човека по дългия път на неговото усъвършенстване. Този факт даде възможност Човекът да се опита сам да повлияе и ускори своето движение напред!Нещо повече той се опитва да предвижда и направлява сам следващите ѝ етапи! Високата степен на развитие, до която е достигнал човешкия разум му позволява  да контролира и генерира идеите, да ги експериментира и търси верните решения за усъвършенстване на своето общество.
            Днес една  малка част от това общество  взаимства маниерите на класическата църковна инквизиция. Властовите позиции, резултат от финансовите възможности, с които разполага ѝ позволяват тя да се държи като такава. А мотивите са същите-запазване и гарантиране на колкото се може по-дълъг период от време контрола над обществото заради господстващото си положение в него и непосредствените облаги, получавани от заеманата конюнктурна позиция. Присвоила "правото" си на Богопомазана, тя  полага неимоверни усилия всякакви идеи за усъвършенстване на обществото и поставянето ѝ под контрол  или пълното ѝ изхвърляне от него, за "ерес". Техните създатели се "анатемосват" или "горят на клада"!....Рано или късно  простотията и примитивизма на тези похвати, както знаем, винаги стават достояние на следващите поколения! "Анатемосаните" и "изгорените на клада" се оказва, че са били единствените виждащи сред сляпото и умело манипулирано  общество.
          Едва ли има днес човек на Земята, който би се осмелил да каже, че гениалните изследвания на Леонардо да Винчи, изчисленията на великия Циолковски  за преодоляване на Земното притегляне, излизането  на Човека в Космоса и стъпването му на Луната, неговите чертежи на орбитални станции, са чиста утопия!...Съвременниците на тези велики хора, обаче са били на друго мнение,а дори и на поколения след тях!
         Неуспешните опити на човечеството да реализира тези две идеи до появата на творенията на великите Корольов, фон Браун и братя Райт, само доказват, че от идеята на Гениите до тяхното реализиране на практика, човечеството трябва да извърви трънлив път, пълен с разочарования, неверие, жертви и хули, но съпътстван с придобиване на опит и поука от грешките!
        Днес на всички е ясно, че нито месарите и бакалите на Хитлер, нито пролетарията на Ленин, нито еснафската пазарна икономика на Чичо Сам са точните "апарати", необходими да извадят човечеството от блатото на съществуващите животински отношения между хората, в което го натика капиталът. Ясно е също, че на човечеството му предстоят доста лутания, разочарования, съмнения и жертви до изобретяването от човешкия Гении на онази конструкция, която ще замени метала, управляващ поведението на Човека с ума му, даден от Бога и направил го ЧОВЕК!
        Днес, както отбелязва нобелистът Стиглиц, се правят отчаяни опити еволюционния процес на Човека да се стопира! Мозъкът му да се държи в полудрогирано състояние, за да повярва, че прогнилата и прогизнала от корупция еснафска икономическа и политическа  система на САЩ е без алтернатива!
        Впрегнал  огромния си финансов потенциал и от властовата си позиция, която той му я осигурява, едрият капитал деформира и изпразва от съдържание принципите на демократичното управление. Превръща държавата и нейните институции в свои слуги, работещи против интересите на обществото. Успоредно с това огромна армия от специалисти , финансирани богато от капитала, притежаващи опита и знанията професионално да манипулират идеите и предпочитанията в главите  ни,работят прилежно!Те успяват да накарат обществото да приема такива идеи, угодни единствено на едрия капитал, като свои! Така на едрият капитал не му се налага да разчита на случайността, еволюцията на идеите да му поднася такива, работещи в негов интерес. Модерният маркетинг в сферата на идеите също е впрегнат за тази цел! Така "клиентите" умело се убеждават в качеството на "стоката", за да бъде тя "купена" без колебание! Особено когато е от идеи, укрепващи икономически и политически позиции!
        Неолибералните "философи" и емисари от най-различен калибър пък са впрегнати (разбира се и богато финансирани) да ни убеждават по 24 часа на ден как вече капиталът е станал "национално отговорен", хрисим като агънце, "грижовен", "работлив" и "човечен"!
         Всичко това се прави с едничката цел да се скрият недъзите и немощието на тази  прогнила  и отдавна амортизирана икономическа и политическа система! Цитирам: "...генерираща само неравенство, замърсяване, безработица и  НАЙ-ВАЖНОТО от всичко, деградация на ценностите до такава степен, че всичко става възможно и никой не е отговорен!"- Стиглиц.
 В никакъв случай не се позволява да се подлага под съмнение нейното несъвършенство и неморалност. Забранени са всякакви помисли и опити на нейната подмяна с по-съвършена. Такава, изградена върху общочовешките добродетели не само на книга, а реално действаща и контролирана от всички членове на обществото. Носеща реални приноси от общественото благо на всеки един член от него. Икономическа система, чиято философия почива  върху разума на Човека и му помага да върви напред по пътя на своята еволюция.
         Тази, изградена и крепяща се върху животинските му инстинкти, заложени  от природата когато е бил звяр и е бил заобиколен от враждебно настроени зверове, е време да се захвърли час по-скоро на бунището на историята! Отдавна не сме зверове и тези около нас, също!  Само съзнанието ни трябва да се освободи от дрогата на този, който стимулира с нея инстинктите ни и разчита на тях, за да ни владее. Добре би било то да  се изчисти час по-скоро от тази отровна зависимост и така  да изтрезнеем и върнем в нормалното си състояние! Да се доверим на вече избистрения си мозък и видим, че  обкръжението  ни  не е онова, което Човекът е оставил някога там, в джунглата, напускайки я вече с интелект, който повече не му позволява да се въргаля сред него! Здраво и окончателно стъпил на двата си крака и създал с разума си своето първо Човешко общество!
         Човекът днес притежава интелект, несравним с този първоначален, току що родил се и стартирал неговата еволюция! Това е основанието, което ни вдъхва убеденост, че  неминуемо  ще изгради реално и сега едно по-добро, разумно общество. Преди това обаче, е задължително гражданското му общество да опитоми едрия капитал. Да го превърне от безконтролен господар  с помощта на държавата, в полезно домашно животно, работещо послушно за неговите интереси и просперитет.
          Икономистът Стиглиц ни лансира идеята кога и как това реално може да го постигне човешкото общество.
           "Въпреки провала на комунизма, стана очевидно за всеки, освен за предания идеолог, че държавата  трябва да има  ДОМИНИРАЩА роля в икономиката. Така идеята,  която проповядваме тук е тази, че е необходимо да съществува баланс  между ролята на пазарите, държавата и гражданското общество. Тази идея  еволюира по съвсем естествен начин."
           Естествено този баланс е необходимо да се поддържа непрекъснато и в същото време трите субекта да се контролират взаимно.
           Стиглиц допуска и други варианти, които биха позволили да се реализира този баланс.Един пример за това е идеята за  прогресивната държава. Ето какво пише той за нея:

             "В Източна  Азия се появи идеята за ПРОГРЕСИВНАТА ДЪРЖАВА, онази която дирижира развитието, но същевременно използва пазарните механизми. Тази държава има огромен успех, най-бързия устойчив растеж  какъвто капитализмът не познава, със силно намаляване на бедността и огромни ползи за населението."
         
              Икономистът Стиглиц, формулирал  безнадеждната диагноза на сегашната икономическа и политическа система на САЩ, ни посочва как да се зачене новата,по- жизнената и по-човечната! Това обаче зависи  от нивото на интелигентност и  нетърпението на обществото във всяка отделна страна. От неговото младо поколение, единствено способно да зачене и роди плода...И дали то въобще ще се опита  да го направи!?... Алтернативата в този случай е да се примири с факта, че ще бъде ограбвано, лъгано и манипулирано от същият този капитал, с помощта на същата тази държава!Да тъне в мизерия и невежество, осигурявайки блаженните му и безметежни дни!
            Човекът стъпи на Луната, без да се съобразява и следва сляпо и послушно догмите на светата инквизиция, отхвърлящи  тази му мечта като най-ужасна ерес и утопия, някога! Този факт ни помага да разчитаме днес правилно подобни послания от примитивни хора, обсебени от същите егоистични страхове,  разтърсвали   някога църковната света инквизиция!
            
                                                                                     В. Дедински