Google+ Followers

петък, 21 февруари 2014 г.

ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

         "....ние създадохме американската пазарна икономика по начин, по който да работи в полза на хората на върха и в ущърб на всички останали."

         "Пазарите-дори когато са стабилни-често водят до високи нива на неравенство и това са последствия, които в голяма степен се считат за несправедливи."

           " Ако президентът Обама и нашата съдебна система бяха обвинили в злоупотреба онези, които докараха икономиката до ръба на разрухата, тогава щеше да е възможно да кажем, че системата функционира."
            
            " Ако пазарите наистина бяха допринесли за изпълнение на обещанията за подобряване на стандарта на живот на повечето хора, то всички грехове на корпорациите, цялата привидна социална несправедливост, посягането на околната среда, експлоатирането на бедните биха могли да бъдат простени."

            "...политическата идеология създава пазара, и то по начини, които дават предимство на върхушката за сметка на всички останали."


                                                   ДЖОУЗЕФ  СТИГЛИЦ-САЩ, Нобелов лауреат за 2001г.                                      ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА


       Безспорно Джоузеф Стиглиц  е един икономист от световна величина. Професионалния анализ, направен от него на прословутата пазарна икономика днес отекна в общественото пространство като "ерес", изречена от един съвременен Коперник или Бруно. Те ни показват заблудата, в която сме били потопени. Подобно на тези двамата средновековни мислители, той преобръща досегашните ни представи за пазарната икономика. Оказва се, че не пазарите са тези, около които обществото трябва да се върти и съобразява с техния диктат, независимо от тяхната дестабилизация от многобройни фактори и стремежа им да се нагаждат и работят в полза на по-силния (тези на върха). А обществото е факторът, който трябва да следи и контролира тяхната стабилност. Непрекъснато да коригира тяхното неизбежно деформиране или каквато и да е воля и желание за това от субекти, способни да им въздействат.
       Не бих помислил, че мога да разсъждавам като съвременен икономист, още повече да боравя с неговия инструментариум. Като инженер, специалността ми и професията ме потопиха в проблемите, възникващи по време на  създаване и управление на изкуствения интелект. Създавал съм управления на машини, всякакви механизми, автоматизирани системи и роботи. Винаги обаче съм се интересувал как и на къде  върви и се развива естествения интелект. Кои са факторите, които му влияят? Защо разумът на Човека се изключва от време на време от този процес?
        Теорията за пазарната икономика е създадена от американските "корифеи" на икономическата  мисъл, чиито портрети висят по стените на втория етаж в  Политехническия музей в Чикаго. Тя е изградена върху философията на  американския еснаф и неговия ненаситен стремеж  към материалното  богатство. Нещо повече, в нея липсват механизми или  каквато и да е методология за истинска, професионална оценка на умствените и духовни произведения на Човека! Тъй като умственият багаж и способности на нейните създатели са били доста скромни, те са били безпомощни да решат тази задача професионално. И като последни некадърници от безпомощност са приели, че е "естествено" те да се приравнят към всяка друга занаятчийска стока или такава на тривиален стокопроизводител. Те едва ли са имали понятие от разликата между тази стока и научната мисъл или да са били в състояние да достигнат до прозрението за огромната сила и въздействие на духовната култура, която Човекът създава и колко е глупаво да се слагат  те на сергията от неделния уличен градски пазар до чушките и доматите, до  арпаджика и овеса . Като връх на невежеството и вродената им простотия, съвсем ненаучно, споменатите господа, увековечени в Чикагския музей    ни задължават това научно и духовно творчество на Човека да го "измерваме" с един абсурден, напълно неадекватен за целта, еснафски еквивалент. Нямащ нищо общо с естеството и категорията на това творчество и, разбира се поради тази причина, естествено неспособен да ни даде стойностното изражение и представата за тази човешка дейност!
      Не можем да отминем и факта, че така  създадена некадърно тази теория е неспособна и не определя дори и истинската стойност на стоката, изложена за продан от съответния стокопроизводител. Тя регламентира цената, на която по-силният субект, трябва да прибере  стоката от по-слабия в момента, без да се интересува от истинската ѝ стойност! След като вече знаем как и кой манипулира и дестабилизира пазарите, за да работят в негова полза става ясно, че тази "научна" теория служи само като параван бедния да бъде ограбен от богатия "законно", този с богатите финансовите възможности! Така както по-силния звяр взема плячката от по-слабия!
       Тази теория не стимулира у Човека неговите добродетели и не се интересува от тяхното усъвършенстване. Не му помага да намери верния път към качествено ново отношение и  общуване със себеподобните си  по пътя на неговата еволюция. Нещо повече, тя разчита на неговите слабости и онова животинско наследство, получено от природата, останало в гените му още от времето, когато е бил звяр и е живял сред опасни за вида му зверове. Тази теория се явява спирачка  за неговото интелектуално развитие, различаващ  се по начин на живот от зверовете в природата. Тя на практика превръща Човека в самотен, лицемерен егоист. Някакъв мутант на човешкия род, за когото единствено стойностно нещо на  този свят са парите. Смисълът на неговия живот се свежда до осигуряване на материално еснафско благополучие. Постигането на тази "заветна" мечта допуска пълната деградация на моралните и духовни ценности у Човека, дори и пълното им отсъствие. Такъв човек се счита от останалото еснафско общество за еталон на "успеха" и получава неговото възхищение и преклонение, независимо от игнорирането на гореизброените човешки качества. Качества, изградени от разума, разграничаващи го от целия животински свят и отреждащи му с  право най-високото място като вид, появил се на Земята. Тези два фактора стават основно определящи за неговата ценностна  система и формират поведението му в обществото, връщащи го в началото на неговата еволюция!
         Този еснаф не е способен да мечтае, да твори и извлича тайните на Вселената, Да движи Човечеството напред. Съзнанието му е заето единствено от мисълта ненаситно да търси начини за безсмислено увеличаване на богатството си! Той е консуматор и не създава нищо полезно за Човечеството. Той се прекланя пред вещите и материалното богатство единствено, за да поддържа високо ниското си самочувствие и суетност пред света! По този начин компенсира комплексите си от своята посредственост и импотентност. Капиталът и вещоманията не могат да му отредят място сред световния научен и културен елит, сред великите учени и творци, до гениите, създаващи истинските ценности на Човечеството, защото му липсват умствените способности за това!
          Такива са реалностите, творени от тази първобитна теория. "Халваджийския тефтер", който тя набутва нахално в ръцете ни,  убива всичко човешко у нас. Свежда го до мазни дребни бакалски сметки. Кара ни да пресмятаме като полуграмотните бакали мечтите си, стремежите си, бъдещето си. Да убиваме и пропиляваме всичко онова, което ни поддържа самочувствието на създатели, творци и мечтатели, на мислители и откриватели. Онова, което ни превръща все повече в човеци и ни прави да бъдем все по-малко животни!


                                                                          В. Дедински